دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 5-124 (پژوهش ادبیات معاصر جهان) 
6. آیینة پنهان کافکا در تمثیل مسخ

صفحه 95-107

اردلان مهیاری؛ مسعود سلامی