عملکرد روایت در رمان کودکی، اثر ناتالی ساروت

نویسنده

دانشگاه آزاد اراک

چکیده

کودکی، اثر اتوبیوگرافی ناتالی ساروت، نویسندة فرانسوی قرن بیستم است. در این اثر، ساروت با تداعی خاطرات، با زدودن مرز بین واقعیت و خیال، شاهکاری می‌آفریند تا دنیای آمیخته از هر دو عنصر را به خواننده عرضه بدارد. آن چه مایة موجودیت این رمان می‌شود، گسستن از سنت، ماهیت واقعی و شکل روایی آن است. ساروت در این اثر شکل تازه‌ای از «من» نویسنده را ارایه می‌کند که گاهی در نقش کودکی ظاهر می‌شود تا وقایع را نقل کند؛ گاهی نیز به عنوان راوی در متن نقش می‌آفریند و حوادث را آگاهانه نقد و بررسی می‌کند. در این جستار سعی می‌شود به شیوة نوین روایت در کودکی اثر ساروت پرداخته شود تا بتوان برای پرسش زیر پاسخ مناسبی پیدا کرد: چرا ساروت برای بازگویی یادمان‌های کودکانه‌اش از گفت‌وگوی درون متنی بین راوی و شخصیت استفاده کرده است؟ به موازات بررسی این مقوله، سعی شده است تا با پژوهشی در شیوة نگارش، ساختار اثر و ویژگی‌های زبان‌شناختی و زمانی آن به تفاوت‌های اساسی رمان نو با رمان سنتی اشاره شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of narratology in Nathalie Sarraute's Childhood

نویسنده [English]

  • Mahboubeh Fahimkalam
چکیده [English]

"Childhood" is an autobiographical book of the French author Nathalie Sarraute.In this masterpiece, Sarraute by recalling memories and omitting the boundry between reality and fantasy, has crated a world which is a combination of these two elements.Sarraute presents in this work, a new form of the "I" i.e. the author. Sometimes, this "I" is a child who narrates the events and sometimes this "I" becomes visible like a narrator who analysis the events.This article attempts to study the function of narration in Childhood so that the writer of this essay finds a suitable answer to the following question: why has Sarraute used dialogue between the personage and the narrator for her memories? This article additionally attempts to investigate the style of writing, structure, and important charateristics that distinguish the new novel from the traditional one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Childhood
  • Narration
  • Narrator
  • New Novel
  • Sarraute