نویسنده = سید محمد مرندی
تعداد مقالات: 11
1. چشم انداز، رئالیسم علم‌گرایانه و تغییرات اقلیمی در رمان خورشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

10.22059/jor.2020.307370.2023

سید محمد مرندی؛ زهره رامین؛ محمدباقر شعبان پور


3. جدایی زیست‌جهان از نظام و شکل‌گیری جامعه نظارتی در نمایشنامه دژ اثر هاوارد بارکر

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-122

10.22059/jor.2018.141639.1338

جلال فرزانه دهکردی؛ سید محمد مرندی؛ یونس شکرخواه


4. ساخت هویت و هویت ساختگی در رمان بانوی پیشگوی مارگارت اتوود

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 551-569

10.22059/jor.2017.120637.1182

سید محمد مرندی؛ حامد حبیب زاده


5. بازنمایی اسطوره‌ای مردم ایرلند در مجموعة شمال هینی شاعر مدرنیست پسااستعماری

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 355-373

10.22059/jor.2015.57090

سید محمد مرندی؛ حسین پیرنجم الدین؛ سوسن پورصنعتی


6. زندان در سرزمینی بر فراز تپه: ملکوم اکس و قدرت دانش

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 41-57

10.22059/jor.2015.54214

زهرا جان نثاری لادانی؛ سید محمد مرندی


7. بازتاب و نقد جنبش نگریتود در رقص جنگل‌ها اثر وله شویینکا

دوره 15، شماره 60، پاییز و زمستان 1389، صفحه 75-92

سید محمد مرندی؛ محسن حنیف


8. تفاصیل موسیقایی و شرق‌شناسانه: نگاهی به موسیقی در آثار ادوارد سعید

دوره 13، شماره 45، بهار و تابستان 1387

حسین پیرنجم‌الدین؛ سید محمد مرندی


9. کمدی الهی و منطق الطیر : نگاهی به تفاوت ها و شباهت ها

دوره 11، شماره 33، پاییز و زمستان 1385

سید محمد مرندی؛ ناهید احمدیان


10. نجات تالابا و پایداری گفتمان شرق شناسی

دوره 10، شماره 27، پاییز و زمستان 1384

سید محمد مرندی


11. زندگی بعد از پسامدرنیسم و تحلیل کانترا پانتال متن

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1383

سید محمد مرندی