نویسنده = سید محمد مرندی
خودشیفتگی و ویران گری در رمان دودکش شیطان به قلم آنه لندزمن

دوره 28، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 69-91

10.22059/jor.2021.320187.2121

شکوفه اولیاء؛ زینب قاسمی طاری؛ سید محمد مرندی


چشم انداز، رئالیسم علم‌گرایانه و تغییرات اقلیمی در رمان خورشیدی

دوره 26، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 244-275

10.22059/jor.2020.307370.2023

سید محمد مرندی؛ زهره رامین؛ محمدباقر شعبان پور


جدایی زیست‌جهان از نظام و شکل‌گیری جامعه نظارتی در نمایشنامه دژ اثر هاوارد بارکر

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 103-122

10.22059/jor.2018.141639.1338

جلال فرزانه دهکردی؛ سید محمد مرندی؛ یونس شکرخواه


بازنمایی اسطوره‌ای مردم ایرلند در مجموعة شمال هینی شاعر مدرنیست پسااستعماری

دوره 20، شماره 2، مهر 1394، صفحه 355-373

10.22059/jor.2015.57090

سید محمد مرندی؛ حسین پیرنجم الدین؛ سوسن پورصنعتی


زندان در سرزمینی بر فراز تپه: ملکوم اکس و قدرت دانش

دوره 20، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 41-57

10.22059/jor.2015.54214

زهرا جان نثاری لادانی؛ سید محمد مرندی


بازتاب و نقد جنبش نگریتود در رقص جنگل‌ها اثر وله شویینکا

دوره 15، شماره 60، دی 1389، صفحه 75-92

سید محمد مرندی؛ محسن حنیف


تفاصیل موسیقایی و شرق‌شناسانه: نگاهی به موسیقی در آثار ادوارد سعید

دوره 13، شماره 45، شهریور 1387

حسین پیرنجم‌الدین؛ سید محمد مرندی


کمدی الهی و منطق الطیر : نگاهی به تفاوت ها و شباهت ها

دوره 11، شماره 33، مهر 1385

سید محمد مرندی؛ ناهید احمدیان