بازتاب و نقد جنبش نگریتود در رقص جنگل‌ها اثر وله شویینکا

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دکترا

2 دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

چکیده

جنبش نگریتود در دهة 60 میلادی به اوج شهرت رسید. اندیشمندان این جنبش برای مقابله با قدرت رو به گسترش امپریالیسم، بهره‌گیری از گفتار استعمارگر را یکی از شیوه‌های این رودررویی نهادند. برای مثال، نگریتودگراها از تقابل‌های دوتایی که در بطن گفتار سلطه‌طلبان بود، استفاده کردند، ولی در اقدامی راهبردی سلسله مراتب اهمیت، زیبایی و قدرت را به هم ریختند. رقص جنگل‌ها، نوشته به سال 1960، در لایه‌ای از خود نقدی بر جنبش نگریتود است. بنا بر آنچه در این نمایشنامه بازتاب داده شده است، شویینکا بیشتر پایه‌های نظری این جنبش را زیر سؤال می‌برد، هرچند در عین حال به قابلیت‌های راهبردی سیاسی آن باور دارد. آنان مدعی‌اند که فرهنگ‌های آفریقایی، همچون فرهنگ دیگر مناطق، استقلال عمل ندارند، از این‌رو شویینکا نگاه ماهیت‌گرای نگریتودگراها را به تاریخ و نژاد نکوهش می‌کند. در مجموع، به نظر می‌رسد که شویینکا موافق عقاید نگریتود نیست، مگر این‌که به صورت مقطعی برای ایستایی در برابر امپریالیسم به کار گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Representation of the Negritude Movement in Wole Soyinka’s A Dance of the Forests

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Marandi 1
  • Mohsen Hanif 2
چکیده [English]

The Negritude movement reached the crux of its popularity in 1960s. Thinkers of this movement to defy the constant development of imperial cultural domination employed the discourse of the colonizer. For instance, they appropriated the binary oppositions which were initially propagated by colonialism but disarranged the hierarchies of importance, beauty and po wer in them. A Dance of the For ests, written in 1960, at one level is a critique of the Negritude movement. According to what has been represented in the play, Soyinka admonishes most of the theoretical principles of Negritudinism yet, at the same time, he believes in the strategic political potentialities of the movement. Claiming that cultures in Africa, as elsewhere, have never been self-directed, Soyinka questions the essentialist outlook on hist ory and race held by the Negrit udinists. In brief, he presumably does not advocate Negritudinist ideologies unless they are employed transitorily to resist imperialism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A Dance of the Forests
  • cultural hybridity
  • de-colonization
  • history
  • The Negritude Movement
  • Wole Soyinka