کلیدواژه‌ها = اسطوره
تعداد مقالات: 14
2. نظریه اسطوره گشتار و شیوه های ظهور آن در رمان فارسی

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 425-444

10.22059/jor.2017.115823.1150

اکبر شایان سرشت؛ حامد مهراد


3. بازنمایی اسطوره‌ای مردم ایرلند در مجموعة شمال هینی شاعر مدرنیست پسااستعماری

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 355-373

10.22059/jor.2015.57090

سید محمد مرندی؛ حسین پیرنجم الدین؛ سوسن پورصنعتی


4. زایش اسطوره‌های جدید از بطن ادبیات مدرن

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 91-109

10.22059/jor.2015.54217

طلایه رویایی


7. حضور اسطوره‌های ادبی خارجی در شعر معاصر فارسی

دوره 16، شماره 61، بهار و تابستان 1390، صفحه 41-60

فریده علوی؛ رضا علی اکبرپور


8. گذر از جهان ناتورالیستی به جهان اسطوره‌ای در رمان جمعه یا سواحل اقیانوس آرام اثر میشل تورنیه

دوره 15، شماره 59، پاییز و زمستان 1389، صفحه 103-119

محمدرضا محسنی؛ محبوبه فهیم کلام


9. نقد اسطوره‌ای و جایگاه آن در ادبیات تطبیقی

دوره 15، شماره 57، بهار و تابستان 1389

سید خسرو خاوری؛ ژاله کهنمویی‌پور


10. تلفیق افسانه و اسطوره در داستان‌های کوتاه ژان- ماری گوستاو لوکلزیو

دوره 14، شماره 51، بهار و تابستان 1388

فریده علوی؛ ناهید شاهوردیانی


11. کوششی بر مقایسة شاهنامه و سرود نیبلونگن

دوره 12، شماره 40، پاییز و زمستان 1386

حمیده بهجت