کلیدواژه‌ها = "
تندروی خشونت آمیز داخلی در رمان تروریست اثرجان آپدایک

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 26-50

10.22059/jor.2021.323555.2152

علی اکبر نوروزی تبریزی نژاد؛ فریده پورگیو


تحلیلی روانشناسانه از دو مجموعه داستان قصه‌های مجید و نیکلا کوچولو

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 301-324

10.22059/jor.2022.338562.2269

ماندانا صدرزاده؛ ایلمیرا دادور؛ حمیده فرمانی