کلیدواژه‌ها = داستان کوتاه
تعداد مقالات: 9
2. بررسی تطبیقی داستان های کوتاه جمالزاده و موپسان

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 117-134

شهرزاد لاجوردی؛ مهوش قویمی


7. تلفیق افسانه و اسطوره در داستان‌های کوتاه ژان- ماری گوستاو لوکلزیو

دوره 14، شماره 51، بهار و تابستان 1388

فریده علوی؛ ناهید شاهوردیانی


9. ریخت شناسی داستان کوتاه

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1382

ایلمیرا دادور