کلیدواژه‌ها = داستان کوتاه
بررسی تطبیقی داستان های کوتاه جمالزاده و موپسان

دوره 21، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 117-134

10.22059/jor.2016.61379

شهرزاد لاجوردی؛ مهوش قویمی


نقد روان‌شناختی دیگر سیاوشی نمانده بر مبنای نظریه کارن هورنای

دوره 18، شماره 2، آذر 1392، صفحه 23-42

10.22059/jor.2013.52039

محمد بهنام فر؛ اکبر شامیان ساروکلایی؛ زینب طلایی


ریخت شناسی داستان کوتاه

دوره 8، شماره 15، آذر 1382

ایلمیرا دادور