تحلیل شخصیت و شخصیت پردازی در داستان کوتاه «دیه» اثر عمر سیف الدین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
«دیه» اثر عمر سیف­الدین نویسندۀ ترک، داستانی آموزنده و مورد توجه نسل­های بعدی خود است. بدون توجه به ساختار و عناصر تشکیل­دهندۀ ی-ک اثر نمی­توان به درک نوین و عمیق­تری از آن رسید. گرچه شخصیت و شخصیت­پردازی بیشتر مربوط به رمان است و در داستان کوتاه، فرصت پردازش شخصیت وجود ندارد، اما شخصیت و ­شخصیت­پردازی از جمله مواردی است که در ساختار داستان کوتاه «دیه» درخور توجه و تأمل است. این مقاله به شیوۀ تحلیلی- توسیفی، در ابعاد گوناگون به بررسی عنصر داستانی شخصیت و شخصیت­پردازی در داستان «دیه» پرداخته است. نویسنده از شیوه­­ها و گونه‌های مختلف شخصیت‌های داستانی برای خلق و پرداخت شخصیت­ها استفاده کرده است. طبق بررسی­های صورت گرفته و قرار گرفتن اثر در حوزۀ داستان کوتاه، عمر سیف­الدین هنگام نوشتن داستان «دیه» به کیفیت عناصر داستان و انسجام آن توجه بسیار داشته است که این امر در بخش شخصیت­ها نمود بیشتری را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Character and Characterizations in the Short Story "Diyet" by Omar Seyf ad-din

نویسنده [English]

  • Behruz Bekbabayi
Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Analysis of Character and Characterizations in the Short Story "Diyet" by Omar Seyf ad-din
Behruz Bekbabayi
Kimiya Ghazanfari
"Diyet" by Turk writer Omar Seyf ad-din is informative and interesting story to future generations. Regardless of the structure and elements, new and deeper understanding of the work can not be reached. Although Character and Characterizations is relation to the novels and in short stories, there is no character processing opportunity, but Character and Characterizations in the Diye short stories is considerable and pause. This article analyses the various dimensions of Character and Characterizations elements in the Diyet story. Writer used different of methods and different types of characters to create the characters. According to the surveys, and the effects of short stories, on writing Diyet story, Omar Seyf ad-din had attention to quality and coherence of the story elements which shows in the greater part of the characters.
Key Words: Character, Characterizations, Omar Seyf ad-din, Diyet, Short story, Turk writer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Character
  • Characterizations
  • Omar Seyf ad-din
  • Diyet
  • Short story
  • Turk writer
- منابع
اخوت، احمد (1371). دستور زبان داستان، اصفهان: فردا.
پراپ، والادیمر (1368). ریخت شناسی قصه‌های پریان. ترجمه فرزانه طاهری. تهران: مرکز.
ریکور، پل (1383). فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: مروارید.
عبدالهیان، حمید (1380). «شیوة شخصیت‌پردازی». فصل‌نامه ادبیات داستانی، شماره54. (بهار 1380). صص 62-70.
مکاریک، ایرناریما (1384). دانش نظریه‌های ادبی معاصر. ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی. تهران: آگاه.
میرصادقی، جمال و میرصادقی، میمنت (1377). واژنامة هنر داستان‌نویسی. تهران: کتاب مهناز.
میرصادقی، جمال (1376). عناصر داستان. تهران: سخن.
یونسی، ابراهیم (1384). هنر داستان‌نویسی. تهران: نگاه.
Seyfettin, Ömer. Bilgicik Dershane Home Page, (Son Erişim: 19 Temmuz 2015). http://www.bilgicik.com/yazi/diyet-omer-seyfettin/
Seyfettin, Ömer, “Diyet”, Edebiyat Öğretimi Home Page, (Son Erişim: 17 Şubat 2016). http://www.edebiyatogretmeni.org/omer-seyfettin/
Dünden Bugüne Ömer Seyfeddin Sempozyumu (Günen Belediyesi, 2008).