چالش‌های سنت و مدرنیته در چند داستان کوتاه معاصر ایرانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده زبان‌های خارجی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مطالعة حاضر دربارة جایگاه و رابطة سنت و مدرنیته، تقابل و
تضاد، و یا به‌هم‌آمیختگی آن‌ها در گونة داستان کوتاه ایرانی است. برای این منظور
شش داستان کوتاه از مجموعة بشنو از وی چون حکایت می‌کند، انتخاب شده است.
این داستان‌ها عبارتند از: «باغ فرخ
لقا»، «آیینة سنگی مادربزرگ»، «کنیزو»، «اسرار
مرگ میرزا ابوالحسن خان حکیم»، «در پشت آن مه»، و «شازده کوچولو» که به ترتیب توسط
شهرنوش پارسی‌پور، منصور کوشان، منیرو روانی‌پور، امیرحسن چهلتن، اصغر عبداللهی، و
جعفر مدرس صادقی به نگارش درآمده‌اند. در این داستان‌ها، برهم‌کنش سنت و مدرنیته
در جامعة ایرانی در قالب مضامین زیر نمودار می‌شود: جایگاه زن مدرن در جامعة سنتی،
تضادهای نسل زنان مدرن و زنان سنتی، انحراف اخلاقی در جامعة مردسالار در حرکت به سمت
مدرنیته، سکوت و جنون زنان، و خودشیفتگی و خمودگی زن به عنوان موجودی با هویت مسخ شده
در زندگی متأثر از مدرنیته. گزینش این داستان‌ها بر اساس جدید بودن و همخوانی‌شان
با رویکردهای ذیل انجام گرفته است. نگارنده در نظر دارد تا با رویکردهای فمینیستی
و ساختارشکنی، این داستان‌ها را بررسی و به ارزیابی نحوة کاربرد سنت و مدرنیته در
آن‌ها بپردازد. هدف از انجام این مطالعه، اثبات وجود کنش و برهمکنش میان سنت و
مدرنیته در داستان‌های کوتاه انتخاب شده است. به بیان دیگر، نگارنده در صدد اثبات
این حقیقت است که برخی از داستان‌های کوتاه ایرانی معاصر قادر به نمایاندن مدرنیته
صرف و نادیده گرفتن سنت به‌طور کامل نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tradition and/or Modernity in Contemporary Iranian Short Fiction

نویسنده [English]

  • Zahra Jannessari Ladani
Department of English Language and Literature, Faculty of Foreign Languages, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

This Study focuses on the relationship between tradition and
modernity and their reciprocity and/or opposition in Iranian short fiction. For
this purpose, six short stories have been selected from Beshno Az Vey Chon
Hekayat Mikonad, a collection of short stories written by the most recent
Iranian short fiction writers. These stories are as follows: Shahrnoush
Parsipour's "Bagh-e Farrokhleqa," Mansour Koushan's "Ayne-ye
Sangi-e Madarbozorg," Monirou Ravanipour's "Kanizoo," Amir
Hassan Cheheltan's "Asrar-e Marg-e Mirza Abul-Hassan Khan Hakim,"
Asghar Abdollahi's "Dar Posht-e An Meh," and Jafar Modarresi
Sadeghi's "Shazdeh kouchulou." Besides being recent, the mentioned
stories best suit the approaches adopted for the analytical purposes of this
study. The researcher seeks to examine the notions of tradition and modernity
in these stories through feministic and deconstructionist criteria and prove
that there is a negotiation between the two discourses in the selected
material. In other words, the researcher is going to propose that some modern
Iranian fiction is capable of representing both modernity and tradition rather
than depreciating tradition in favor of modernity. It should be stressed that
the researcher is not going to extend her conclusions to all contemporary
Iranian short fiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tradition
  • Modernity
  • Short Fiction
  • feminism
  • Deconstruction
  • Iranian Culture