شخصیت‌پردازی زنان در سه داستان کوتاه از اریک امانوئل اشمیت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار، دانشکدة زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

اریک امانوئل اشمیت Eric-Emmanuel Schmitt از نویسندگان معاصر فرانسوی است که در بسیاری از داستان‌های خود، تصویری جهان‌شمول از شخصیت زن ارائه می‌دهد. او در اولین مجموعه داستان خود با عنوان اودت معمولی و داستان‌های دیگر، (که سه داستان از آن در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت)، زنانی متأهل و از قشر فقیر جامعه را به عنوان شخصیت اصلی داستان‌هایش برگزیده و با رودررویی این قشر با قشر ثروتمند جامعه، به مقایسۀ معیار‌های خوشبختی نزد آنان می‌پردازد. اشمیت، برای شخصیت‌پردازی از دو شیوۀ مستقیم و غیرمستقیم استفاده کرده است و عناصری چون نام، زاویۀ دید و ... را مورد توجه قرار داده است. توجه اشمیت در این داستان‌ها، بیشتر به خصوصیات و ویژگی‌های اخلاقی زنان است تا سیمای ظاهری آن‌ها. جزئیاتی که او در توصیف شخصیت‌های زن ارائه داده، بیانگر شناخت نسبتاً جامع او از عوالم و دنیای زنانه است، که در این مقاله از دیدگاه کارد به آن‌ها پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Characterization of Female Characters in Three Short Stories by Eric-Emmanuel Schmitt

نویسندگان [English]

  • samaneh Roudbar Mohammadi 1
  • Shahla Haeri 2
1
2
چکیده [English]

Eric-Emmanuel Schmitt is a French contemporary author who draws   a cosmopolitan image of female character through his stories. In his first collection, “Odette Toulemonde and other stories”, his major characters are married women who belong to a lower social class and he tries to compare the definitions of a happy life among   these women with those who belong to a rich social class. Schmitt has chosen two ways for presenting his characters: Direct and indirect.  He has taken into consideration some elements including name and viewpoint. Since his main concern is the inner problems of his female characters, he doesn’t pay attention to their physical aspects. His detailed descriptions of the female characters present his expertise knowledge of the feminine world. In this article, we have tried to study Schmitts’ characterization from the point of view of Card.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Short Story
  • Eric-Emmanuel Schmitt
  • Characterization
  • Woman
  • Happiness
  • Card