کلیدواژه‌ها = عشق
مؤلفه‌های مکتب رمانتیسم در شعر تاگور

دوره 27، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 1199-1223

10.22059/jor.2021.308554.2032

نیلا نوربلین؛ دکترمحمود صادق‌زاده؛ دکترعزیزالله توکلی کافی‌آباد


بررسی تطبیقی مضمون‌های محوری در شعر احمد شاملو و شارل بودلر

دوره 24، شماره 1، تیر 1398، صفحه 167-192

10.22059/jor.2019.264938.1742

سپهر یحیوی تاج آبادی؛ ناهید شاهوردیانی


عشق در رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست

دوره 14، شماره 51، فروردین 1388

سارا حبیبی کاسب؛ غلامرضا ذات علیان


بر سر چاه شاهین یا خرد اودین؟

دوره 11، شماره 31، تیر 1385

یدالله آقاعباسی


تنفر، حقارت، عشق در آثار لرمانتف

دوره 8، شماره 14، فروردین 1382

گئورگى و لاد یمیرو یچ ما سکو ین؛ شهناز محمدزاده یاغچى


بررسی قصهء عاشق غریب و جایگاه آن در نثر لرمانتف

دوره 7، شماره 12، فروردین 1381

گئورگى ولاد یمیرویچ ماسکوین؛ جان الله کریمى مطهر