مسئله خانواده و عشق در آثار ایوان گانچارف

نویسنده

چکیده

مسئله خانواده و عشق در سه رمان ایوان گانچارف جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص
داده است. به اعتقاد نویسنده عشق و خانواده بنیان و اساس شروع یک زندگی موفق به شمار می روند. که البته این دیدگاه به گفته گانچارف در ارتباط مستقیم با نقطه نظرات او به عنوان یک مسیحی معتقد است. وفاداری و پایبندی به اصول اخلاقی و مذهبی از شاخصه های مهم این دیدگاه می باشند مقاله حاضر سعی در روشن نمودن نگاه گانچارف به مسئله خانواده و عشق با اشاره به نظرات ادبا و فلاسفه معاصر وی همانند ولادیمیر سالاویوت و سرگی بیردیایف، را دارد. در این رابطه تکیه اصلی بر گفته های قهرمانان و شخصیت های اصلی تریلوژی گانچارف و به ویژه آخرین رمان او "پرتگاه " متمرکز شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-