کلیدواژه‌ها = نماد
بررسی مضمون هویت تحمیلی در فرزند خاک، اثر طاهر بن جلون

دوره 15، شماره 60، دی 1389، صفحه 61-74

محبوبه فهیم کلام؛ محمدرضا محسنی


نقد اسطوره‌ای و جایگاه آن در ادبیات تطبیقی

دوره 15، شماره 57، فروردین 1389

سید خسرو خاوری؛ ژاله کهنمویی‌پور


تشریح دوگانگی نماد آتش در آیین زرتشتی

دوره 12، شماره 38، تیر 1386

اسفندیار اسفندی؛ فاطمه غلامی


بوف کور و خشم و هیایو

دوره 9، شماره 20، آذر 1383

بهرام مقدادی