کلیدواژه‌ها = نماد
تعداد مقالات: 10
2. بررسی مضمون هویت تحمیلی در فرزند خاک، اثر طاهر بن جلون

دوره 15، شماره 60، پاییز و زمستان 1389، صفحه 61-74

محبوبه فهیم کلام؛ محمدرضا محسنی


3. گذر از جهان ناتورالیستی به جهان اسطوره‌ای در رمان جمعه یا سواحل اقیانوس آرام اثر میشل تورنیه

دوره 15، شماره 59، پاییز و زمستان 1389، صفحه 103-119

محمدرضا محسنی؛ محبوبه فهیم کلام


4. نقد اسطوره‌ای و جایگاه آن در ادبیات تطبیقی

دوره 15، شماره 57، بهار و تابستان 1389

سید خسرو خاوری؛ ژاله کهنمویی‌پور


5. کوششی بر مقایسة شاهنامه و سرود نیبلونگن

دوره 12، شماره 40، پاییز و زمستان 1386

حمیده بهجت


6. تشریح دوگانگی نماد آتش در آیین زرتشتی

دوره 12، شماره 38، بهار و تابستان 1386

اسفندیار اسفندی؛ فاطمه غلامی


9. بوف کور و خشم و هیایو

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1383

بهرام مقدادی