کلیدواژه‌ها = مرگ
بررسی تطبیقی مضمون‌های محوری در شعر احمد شاملو و شارل بودلر

دوره 24، شماره 1، تیر 1398، صفحه 167-192

10.22059/jor.2019.264938.1742

سپهر یحیوی تاج آبادی؛ ناهید شاهوردیانی


نوشتار اندوه در اشعار فیلیپ ژاکوته

دوره 21، شماره 2، مهر 1395، صفحه 315-336

10.22059/jor.2016.61445

فاطمه سادات علوی صدر؛ مهوش قویمی


اندیشة مرگ به‌مثابة پایان همه چیز در آثار هدایت

دوره 11، شماره 36، اسفند 1385

روح الله حسینی؛ اسدالله محمدزاده