مطالعۀ تطبیقی جهان، خدا و مرگ در دو اثر «مثنوی معنوی» «مولانا» و «تأملات» «هوگو»

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

2 هیات علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهان

چکیده

نوشتار حاضر پژوهشی است تحلیلی _ تطبیقی دربارۀ اندیشه‌ها و اعتقادات «مولانا جلال‌الدین محمد بلخی» بزرگ مرد شعر و ادب و عرفان اسلامی ایران زمین و «ویکتور هوگو» نمایندۀ شعر و شاعری رمانتیک قرن 19 میلادی در فرانسه. نگارنده در این تحقیق می-کوشد تا با تطبیق آراء و اندیشه‌های «مولانا» و «ویکتور هوگو» دربارۀ «خدا»، «جهان» و «مرگ» به نقاط تشابه و تفارق این دو جهان‌بینی بپردازد و به این نکته دست یابد که تغییر منطقۀ جغرافیایی و اجتماعی و نیز برهۀ تاریخی در آثار مطرح ادبیات جهان در حوزۀ ادبیات تطبیقی، سبب اختلال در حقیقت مانندی که این آثار در پی القای آن به مخاطب هستند، نمی‌شود. برای نیل به این مقصود از روش هم زمانی یا موضوع محور و از میان انواع آن از روش مضمون شناسانه استفاده گردیده است.
بدین منظور کتاب «مجموعه اشعار تأملات ویکتور هوگو» که به گونه‌ای می‌توان گفت معرف مکتب رمانتیسم به شمار می‌آید برای تحلیل و بررسی اندیشه‌های «هوگو» مبنا قرار می‌گیرد تا با آراء «مولانا» در «مثنوی معنوی» و «غزلیات

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparative study of universe, god and death in two work Masnavi –e- manavi of Molana Jalal –e- din Balkhi and Contemplations of Victor Hugo

نویسنده [English]

  • leila mirmojarabian 1
1 university of isfahan
چکیده [English]

نوشتار حاضر پژوهشی است تحلیلی _ تطبیقی دربارۀ اندیشه‌ها و اعتقادات «مولانا جلال‌الدین محمد بلخی» بزرگ مرد شعر و ادب و عرفان اسلامی ایران زمین و «ویکتور هوگو» نمایندۀ شعر و شاعری رمانتیک قرن 19 میلادی در فرانسه. نگارنده در این تحقیق می-کوشد تا با تطبیق آراء و اندیشه‌های «مولانا» و «ویکتور هوگو» دربارۀ «خدا»، «جهان» و «مرگ» به نقاط تشابه و تفارق این دو جهان‌بینی بپردازد و به این نکته دست یابد که تغییر منطقۀ جغرافیایی و اجتماعی و نیز برهۀ تاریخی در آثار مطرح ادبیات جهان در حوزۀ ادبیات تطبیقی، سبب اختلال در حقیقت مانندی که این آثار در پی القای آن به مخاطب هستند، نمی‌شود. برای نیل به این مقصود از روش هم زمانی یا موضوع محور و از میان انواع آن از روش مضمون شناسانه استفاده گردیده است.
بدین منظور کتاب «مجموعه اشعار تأملات ویکتور هوگو» که به گونه‌ای می‌توان گفت معرف مکتب رمانتیسم به شمار می‌آید برای تحلیل و بررسی اندیشه‌های «هوگو» مبنا قرار می‌گیرد تا با آراء «مولانا» در «مثنوی معنوی» و «غزلیات

کلیدواژه‌ها [English]

  • کلیدواژه‌ها : مولانا
  • ویکتور هوگو
  • تأملات هوگو
  • خدا
  • جهان
  • مرگ