نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبسورد تقابل فرد و جامعه: رد پای ژان ژاک روسو در رمان بیگانة آلبر کامو [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 276-293]
 • آبی ماورای بحار تروما در داستان پسا 11 سپتامبر2001 : مطالعه موردی مندنی پور و مک یوئن [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 22-38]
 • آبه در ورطه دگرگونی: تحلیل تغییرات احساس در رمان زن در ریگ روان با رویکردی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 548-575]
 • آلخو کارپانتیه" بررسی تطبیقی مولفه‌های رئالیسم جادویی رمان‌های قلمرو‌این‌عالم و قرن‌روشنفکری کارپانتیه و روزگار‌سپری‌شده مردم‌سالخورده دولت‌آبادی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 856-890]
 • آمریکای لاتین" بررسی تطبیقی مولفه‌های رئالیسم جادویی رمان‌های قلمرو‌این‌عالم و قرن‌روشنفکری کارپانتیه و روزگار‌سپری‌شده مردم‌سالخورده دولت‌آبادی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 856-890]

ا

 • ابن‌سینا تطبیق ادبی رساله زنده بیدار اثر ابن سینا با رمان هابیت تالکین [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 643-663]
 • احتضار وجود احتضار وجود و بازنمایی زبانی آن در آثار نمایشی اوژن یونسکو [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 394-412]
 • اخذ و اقتباس نقد تطبیقی شعر «سگ‌ها و گرگ‌ها» از مهدی اخوان ثالث و شاندور پتوفی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 486-513]
 • اخلاق تقابل فرد و جامعه: رد پای ژان ژاک روسو در رمان بیگانة آلبر کامو [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 276-293]
 • اخوان ثالث نقد تطبیقی شعر «سگ‌ها و گرگ‌ها» از مهدی اخوان ثالث و شاندور پتوفی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 486-513]
 • ادبیات آلمانی‌زبان ویژگی‌های ادبیات داستانی آرتور شنیتسلِر [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 729-746]
 • ادبیات بیگانه نقش ایده ادبیات جهانی و تفکر ادبیات تطبیقی در تحقق تعامل فرهنگی ملل [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 576-592]
 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی مضامین «آگاهی» و «عصیان» در اشعار رمانتیک اجتماعی- انقلابی آندره شنیه و احمد شاملو [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 772-793]
 • ادبیات تطبیقی نقد تطبیقی شعر «سگ‌ها و گرگ‌ها» از مهدی اخوان ثالث و شاندور پتوفی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 486-513]
 • ادبیات تطبیقی نقش ایده ادبیات جهانی و تفکر ادبیات تطبیقی در تحقق تعامل فرهنگی ملل [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 576-592]
 • ادبیات تطبیقی" بررسی تطبیقی مولفه‌های رئالیسم جادویی رمان‌های قلمرو‌این‌عالم و قرن‌روشنفکری کارپانتیه و روزگار‌سپری‌شده مردم‌سالخورده دولت‌آبادی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 856-890]
 • ادبیات‌تطبیقی تطبیق ادبی رساله زنده بیدار اثر ابن سینا با رمان هابیت تالکین [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 643-663]
 • ادبیات جهانی نقش ایده ادبیات جهانی و تفکر ادبیات تطبیقی در تحقق تعامل فرهنگی ملل [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 576-592]
 • ادبیات داستانی ویژگی‌های ادبیات داستانی آرتور شنیتسلِر [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 729-746]
 • ادبیات زوال ویژگی‌های ادبیات داستانی آرتور شنیتسلِر [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 729-746]
 • ادبیات عربی برونداد شعری نشأت‌گرفته از اندوه و غربت در اشعار «عبدالله پَشِیو» و «معروف رصافی» [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 143-191]
 • ادبیات کُردی برونداد شعری نشأت‌گرفته از اندوه و غربت در اشعار «عبدالله پَشِیو» و «معروف رصافی» [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 143-191]
 • ادبیات ملی نقش ایده ادبیات جهانی و تفکر ادبیات تطبیقی در تحقق تعامل فرهنگی ملل [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 576-592]
 • ادبیات (نگارش ادبی) ادبیات چیست؟ خوانشی ویتگنشتاینی از بازی زبانی ادبیات و نمود آن در صید قزل‌آلا در آمریکا [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 687-728]
 • ادراک پدیدارشناسی تاریخ و بدن-سوژه در بوطیقای چارلز اولسون [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 319-340]
 • ایران بازتاب هویت ایرانی در شعر معاصر تاجیک [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 413-453]
 • ارتباط ادبی نقد تطبیقی شعر «سگ‌ها و گرگ‌ها» از مهدی اخوان ثالث و شاندور پتوفی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 486-513]
 • ارنو ریکنر احتضار وجود و بازنمایی زبانی آن در آثار نمایشی اوژن یونسکو [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 394-412]
 • استفنی مه‌یر نقد فمنیستی رمان نوجوان در خون‌آشام سیامک گلشیری و ترجمه‌ی خون‌آشام استفنی مه‌یر [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 891-913]
 • اسطوره بازخوانی اسطوره «ایکاروس» و کارکرد ساختاری آن در داستان اُنیتشا نوشته ژان-ماری گوستاو لوکلزیو براساس آراءِ کلود لِوی-استراوس [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 664-686]
 • اضطراب تاریخی واکاوی اسطوره‌شناختیِ زمان درشیوۀ روایتگری میرچا الیاده (مطالعۀ موردی: داستان دوازده هزار رأس گاو) [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 794-812]
 • افسانه سیزیف آلبر کامو تحلیل تطبیقی روایت «کتیبه» اخوان ثالث و «افسانۀ سیزیف» آلبر کامو [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 914-938]
 • اقتباس اقتباس پسااستعماری، تقلید یا بومی‎سازی؟تجلی مرگ فروشنده اثر میلر در فیلم فروشندۀ فرهادی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 454-485]
 • ایکاروس بازخوانی اسطوره «ایکاروس» و کارکرد ساختاری آن در داستان اُنیتشا نوشته ژان-ماری گوستاو لوکلزیو براساس آراءِ کلود لِوی-استراوس [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 664-686]
 • الکساندر تروما در داستان پسا 11 سپتامبر2001 : مطالعه موردی مندنی پور و مک یوئن [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 22-38]
 • اُنیتشا بازخوانی اسطوره «ایکاروس» و کارکرد ساختاری آن در داستان اُنیتشا نوشته ژان-ماری گوستاو لوکلزیو براساس آراءِ کلود لِوی-استراوس [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 664-686]
 • انحطاط زبان احتضار وجود و بازنمایی زبانی آن در آثار نمایشی اوژن یونسکو [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 394-412]
 • انسان چهارم ارائه نظریه نوین انسان چهارم و سوژه لزج: هملت و تیمبوکتو در بوته نقد مطالعات بین رشته‌ای [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]
 • انسان طبیعی تقابل فرد و جامعه: رد پای ژان ژاک روسو در رمان بیگانة آلبر کامو [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 276-293]
 • انسان نابغه تجزیه و تحلیل ِ تحول سبک زندگی مارسل، راوی قهرمان ِ در جستجوی زمان از دست رفته بر اساس الگوی سبک زندگی اریک لاندوفسکی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 813-835]
 • اهداف سویف «ضد-زبان» و نقش آن در بازتعریف جغرافیای فرهنگی در نقشۀ عشق اهداف سویف [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 747-771]
 • اوژن یونسکو احتضار وجود و بازنمایی زبانی آن در آثار نمایشی اوژن یونسکو [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 394-412]

ب

 • باخمان بررسی اندیشه‌های اینگه‌بورگ باخمان بر اساس نقد داستان همه چیز [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 365-393]
 • بازی‌های زبانی ادبیات چیست؟ خوانشی ویتگنشتاینی از بازی زبانی ادبیات و نمود آن در صید قزل‌آلا در آمریکا [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 687-728]
 • بحران در ورطه دگرگونی: تحلیل تغییرات احساس در رمان زن در ریگ روان با رویکردی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 548-575]
 • بدن-سوژه پدیدارشناسی تاریخ و بدن-سوژه در بوطیقای چارلز اولسون [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 319-340]
 • برادران کارامازوف بررسی "شخصیت "در رمان "برادران کارامازوف" اثر "داستایفسکی" برپایه ی نظریه ی شخصیت از دیدگاه " زیگموند فروید" [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 341-364]
 • برتولت برشت مطالعه‌ی تطبیقی نمایشنامه‌ی تانیکو با نمایشنامه‌ها‌ی آنکه می‌گوید آری و آنکه می‌گوید نه، اثر برتولت برشت [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 514-547]
 • بررسی تطبیقی بررسی تطبیقی شازده کوچولو و قلعه حیوانات بر اساس الگوی جامعه‌شناختی کلود دوشه [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 110-142]
 • بِکت بررسی نقش ابزار بلاغی «توصیف» در خلق فضای پوچی حاکم بر داستان‌های مالون می‌میرد و زنده به‌گور [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 836-855]
 • بومی سازی اقتباس پسااستعماری، تقلید یا بومی‎سازی؟تجلی مرگ فروشنده اثر میلر در فیلم فروشندۀ فرهادی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 454-485]

پ

 • پدیدارشناسی پدیدارشناسی تاریخ و بدن-سوژه در بوطیقای چارلز اولسون [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 319-340]
 • پیرنگ تحلیل تطبیقی روایت «کتیبه» اخوان ثالث و «افسانۀ سیزیف» آلبر کامو [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 914-938]
 • پیش‌نویس‌های هویتی «ضد-زبان» و نقش آن در بازتعریف جغرافیای فرهنگی در نقشۀ عشق اهداف سویف [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 747-771]
 • پَشیو برونداد شعری نشأت‌گرفته از اندوه و غربت در اشعار «عبدالله پَشِیو» و «معروف رصافی» [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 143-191]

ت

 • تاتر نو احتضار وجود و بازنمایی زبانی آن در آثار نمایشی اوژن یونسکو [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 394-412]
 • تاجیکستان بازتاب هویت ایرانی در شعر معاصر تاجیک [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 413-453]
 • تاریخ پدیدارشناسی تاریخ و بدن-سوژه در بوطیقای چارلز اولسون [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 319-340]
 • تالکین تطبیق ادبی رساله زنده بیدار اثر ابن سینا با رمان هابیت تالکین [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 643-663]
 • تانیکو مطالعه‌ی تطبیقی نمایشنامه‌ی تانیکو با نمایشنامه‌ها‌ی آنکه می‌گوید آری و آنکه می‌گوید نه، اثر برتولت برشت [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 514-547]
 • تحلیل ساختاری بررسی اندیشه‌های اینگه‌بورگ باخمان بر اساس نقد داستان همه چیز [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 365-393]
 • تحلیل محتوایی بررسی اندیشه‌های اینگه‌بورگ باخمان بر اساس نقد داستان همه چیز [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 365-393]
 • ترامپیسم نقش ایده ادبیات جهانی و تفکر ادبیات تطبیقی در تحقق تعامل فرهنگی ملل [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 576-592]
 • ترجمه نقد تطبیقی شعر «سگ‌ها و گرگ‌ها» از مهدی اخوان ثالث و شاندور پتوفی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 486-513]
 • ترومای فرهنگی تروما در داستان پسا 11 سپتامبر2001 : مطالعه موردی مندنی پور و مک یوئن [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 22-38]
 • تعامل فرهنگی نقش ایده ادبیات جهانی و تفکر ادبیات تطبیقی در تحقق تعامل فرهنگی ملل [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 576-592]
 • تقلید اقتباس پسااستعماری، تقلید یا بومی‎سازی؟تجلی مرگ فروشنده اثر میلر در فیلم فروشندۀ فرهادی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 454-485]
 • تک گویی درونی ویژگی‌های ادبیات داستانی آرتور شنیتسلِر [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 729-746]
 • توصیف بررسی نقش ابزار بلاغی «توصیف» در خلق فضای پوچی حاکم بر داستان‌های مالون می‌میرد و زنده به‌گور [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 836-855]

ج

 • جامعه تقابل فرد و جامعه: رد پای ژان ژاک روسو در رمان بیگانة آلبر کامو [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 276-293]
 • جامعه بررسی تطبیقی مضامین «آگاهی» و «عصیان» در اشعار رمانتیک اجتماعی- انقلابی آندره شنیه و احمد شاملو [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 772-793]
 • جغرافیای فرهنگی «ضد-زبان» و نقش آن در بازتعریف جغرافیای فرهنگی در نقشۀ عشق اهداف سویف [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 747-771]
 • جنبه های شخصیت بررسی "شخصیت "در رمان "برادران کارامازوف" اثر "داستایفسکی" برپایه ی نظریه ی شخصیت از دیدگاه " زیگموند فروید" [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 341-364]
 • جنگ در ورطه دگرگونی: تحلیل تغییرات احساس در رمان زن در ریگ روان با رویکردی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 548-575]
 • جنون بررسی نمایش‌نامه‌‌ی شاه‌لیر شکسپیر بر اساس نظریات روان‌کاوانه‌ی ژاک لاکان و در پرتو مفهوم گفتمان ارباب [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 216-243]

چ

 • چارلز اولسون پدیدارشناسی تاریخ و بدن-سوژه در بوطیقای چارلز اولسون [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 319-340]
 • چالش زبان بررسی اندیشه‌های اینگه‌بورگ باخمان بر اساس نقد داستان همه چیز [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 365-393]
 • چشم‌انداز چشم انداز، رئالیسم علم‌گرایانه و تغییرات اقلیمی در رمان خورشیدی [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 244-275]

ح

 • حی‌بن‌‌یقظان تطبیق ادبی رساله زنده بیدار اثر ابن سینا با رمان هابیت تالکین [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 643-663]

خ

 • خلا هستی احتضار وجود و بازنمایی زبانی آن در آثار نمایشی اوژن یونسکو [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 394-412]
 • خوریسموس ارائه نظریه نوین انسان چهارم و سوژه لزج: هملت و تیمبوکتو در بوته نقد مطالعات بین رشته‌ای [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]
 • خون‌آشام نقد فمنیستی رمان نوجوان در خون‌آشام سیامک گلشیری و ترجمه‌ی خون‌آشام استفنی مه‌یر [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 891-913]

د

 • داستان همه چیز بررسی اندیشه‌های اینگه‌بورگ باخمان بر اساس نقد داستان همه چیز [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 365-393]
 • دال ارباب بررسی نمایش‌نامه‌‌ی شاه‌لیر شکسپیر بر اساس نظریات روان‌کاوانه‌ی ژاک لاکان و در پرتو مفهوم گفتمان ارباب [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 216-243]
 • دانشکده‌های من تحلیل تطبیقی مکتب سوسیالیسم در رمان «سال های ابری» اثر علی اشرف درویشیان و آثار ماکسیم گورکی (مادر و سه گانه) [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 56-82]
 • دیدگاه روایت تحلیل تطبیقی روایت «کتیبه» اخوان ثالث و «افسانۀ سیزیف» آلبر کامو [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 914-938]
 • درام نو ژاپنی مطالعه‌ی تطبیقی نمایشنامه‌ی تانیکو با نمایشنامه‌ها‌ی آنکه می‌گوید آری و آنکه می‌گوید نه، اثر برتولت برشت [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 514-547]
 • در جست‌و‌جوی نان تحلیل تطبیقی مکتب سوسیالیسم در رمان «سال های ابری» اثر علی اشرف درویشیان و آثار ماکسیم گورکی (مادر و سه گانه) [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 56-82]
 • درویشیان تحلیل تطبیقی مکتب سوسیالیسم در رمان «سال های ابری» اثر علی اشرف درویشیان و آثار ماکسیم گورکی (مادر و سه گانه) [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 56-82]
 • دگرسانی زبانی «ضد-زبان» و نقش آن در بازتعریف جغرافیای فرهنگی در نقشۀ عشق اهداف سویف [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 747-771]
 • دوران کودکی تحلیل تطبیقی مکتب سوسیالیسم در رمان «سال های ابری» اثر علی اشرف درویشیان و آثار ماکسیم گورکی (مادر و سه گانه) [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 56-82]
 • دوکسا ارائه نظریه نوین انسان چهارم و سوژه لزج: هملت و تیمبوکتو در بوته نقد مطالعات بین رشته‌ای [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]

ر

 • رجاء‌الصانع نقد فمینیستی رمان‌های «بنات الریاض» اثر رجاءالصانع و «عادت می‌کنیم» اثر زؤیا پیرزاد [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 192-215]
 • ریچارد براتیگان ادبیات چیست؟ خوانشی ویتگنشتاینی از بازی زبانی ادبیات و نمود آن در صید قزل‌آلا در آمریکا [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 687-728]
 • رصافی برونداد شعری نشأت‌گرفته از اندوه و غربت در اشعار «عبدالله پَشِیو» و «معروف رصافی» [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 143-191]
 • رمان پسا سپتامبر2001 تروما در داستان پسا 11 سپتامبر2001 : مطالعه موردی مندنی پور و مک یوئن [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 22-38]
 • رمانتیسم بررسی تطبیقی مضامین «آگاهی» و «عصیان» در اشعار رمانتیک اجتماعی- انقلابی آندره شنیه و احمد شاملو [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 772-793]
 • رمان هابیت تطبیق ادبی رساله زنده بیدار اثر ابن سینا با رمان هابیت تالکین [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 643-663]
 • روایت تحلیل تطبیقی روایت «کتیبه» اخوان ثالث و «افسانۀ سیزیف» آلبر کامو [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 914-938]
 • روایت اسطوره‌ای واکاوی اسطوره‌شناختیِ زمان درشیوۀ روایتگری میرچا الیاده (مطالعۀ موردی: داستان دوازده هزار رأس گاو) [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 794-812]
 • روایتگری واکاوی اسطوره‌شناختیِ زمان درشیوۀ روایتگری میرچا الیاده (مطالعۀ موردی: داستان دوازده هزار رأس گاو) [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 794-812]
 • روانشناسی ویژگی‌های ادبیات داستانی آرتور شنیتسلِر [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 729-746]
 • روسو تقابل فرد و جامعه: رد پای ژان ژاک روسو در رمان بیگانة آلبر کامو [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 276-293]
 • رئالیسم جادویی" بررسی تطبیقی مولفه‌های رئالیسم جادویی رمان‌های قلمرو‌این‌عالم و قرن‌روشنفکری کارپانتیه و روزگار‌سپری‌شده مردم‌سالخورده دولت‌آبادی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 856-890]
 • رئالیسم علم‌گرایانه چشم انداز، رئالیسم علم‌گرایانه و تغییرات اقلیمی در رمان خورشیدی [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 244-275]

ز

 • زمان واکاوی اسطوره‌شناختیِ زمان درشیوۀ روایتگری میرچا الیاده (مطالعۀ موردی: داستان دوازده هزار رأس گاو) [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 794-812]
 • زنانه‌نویسی نقد فمنیستی رمان نوجوان در خون‌آشام سیامک گلشیری و ترجمه‌ی خون‌آشام استفنی مه‌یر [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 891-913]
 • زنچیکو مطالعه‌ی تطبیقی نمایشنامه‌ی تانیکو با نمایشنامه‌ها‌ی آنکه می‌گوید آری و آنکه می‌گوید نه، اثر برتولت برشت [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 514-547]
 • زنده بیدار تطبیق ادبی رساله زنده بیدار اثر ابن سینا با رمان هابیت تالکین [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 643-663]
 • زنده به گور بررسی نقش ابزار بلاغی «توصیف» در خلق فضای پوچی حاکم بر داستان‌های مالون می‌میرد و زنده به‌گور [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 836-855]
 • زؤیا پیرزاد نقد فمینیستی رمان‌های «بنات الریاض» اثر رجاءالصانع و «عادت می‌کنیم» اثر زؤیا پیرزاد [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 192-215]

ژ

 • ژاک لاکان بررسی نمایش‌نامه‌‌ی شاه‌لیر شکسپیر بر اساس نظریات روان‌کاوانه‌ی ژاک لاکان و در پرتو مفهوم گفتمان ارباب [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 216-243]

س

 • سالهای ابری تحلیل تطبیقی مکتب سوسیالیسم در رمان «سال های ابری» اثر علی اشرف درویشیان و آثار ماکسیم گورکی (مادر و سه گانه) [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 56-82]
 • سیامک گلشیری نقد فمنیستی رمان نوجوان در خون‌آشام سیامک گلشیری و ترجمه‌ی خون‌آشام استفنی مه‌یر [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 891-913]
 • سبک زندگی تجزیه و تحلیل ِ تحول سبک زندگی مارسل، راوی قهرمان ِ در جستجوی زمان از دست رفته بر اساس الگوی سبک زندگی اریک لاندوفسکی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 813-835]
 • سبک زندگی خرس تجزیه و تحلیل ِ تحول سبک زندگی مارسل، راوی قهرمان ِ در جستجوی زمان از دست رفته بر اساس الگوی سبک زندگی اریک لاندوفسکی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 813-835]
 • سفیدها خوانش آمریکایی آفریقایی سفیدهای لورن هانسبری و بررسی مفاهیم دلالت و صدای دوگانه ی هنری لوییس گیتس [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 39-55]
 • سوژه‌ی خط خورده بررسی نمایش‌نامه‌‌ی شاه‌لیر شکسپیر بر اساس نظریات روان‌کاوانه‌ی ژاک لاکان و در پرتو مفهوم گفتمان ارباب [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 216-243]
 • سوژه لزج ارائه نظریه نوین انسان چهارم و سوژه لزج: هملت و تیمبوکتو در بوته نقد مطالعات بین رشته‌ای [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]
 • سوسیالیسم تحلیل تطبیقی مکتب سوسیالیسم در رمان «سال های ابری» اثر علی اشرف درویشیان و آثار ماکسیم گورکی (مادر و سه گانه) [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 56-82]

ش

 • شارل پرو ذهنیت گوینده در قصه‌های عامیانه صمد بهرنگی و شارل پرو بر اساس الگوی کربرات-اورکیونی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 621-642]
 • شازده کوچولو بررسی تطبیقی شازده کوچولو و قلعه حیوانات بر اساس الگوی جامعه‌شناختی کلود دوشه [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 110-142]
 • شاملو بررسی تطبیقی مضامین «آگاهی» و «عصیان» در اشعار رمانتیک اجتماعی- انقلابی آندره شنیه و احمد شاملو [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 772-793]
 • شاندور پتوفی نقد تطبیقی شعر «سگ‌ها و گرگ‌ها» از مهدی اخوان ثالث و شاندور پتوفی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 486-513]
 • شعر معاصر بازتاب هویت ایرانی در شعر معاصر تاجیک [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 413-453]
 • شناختمان ارائه نظریه نوین انسان چهارم و سوژه لزج: هملت و تیمبوکتو در بوته نقد مطالعات بین رشته‌ای [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]
 • شنبه تروما در داستان پسا 11 سپتامبر2001 : مطالعه موردی مندنی پور و مک یوئن [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 22-38]
 • شنیه بررسی تطبیقی مضامین «آگاهی» و «عصیان» در اشعار رمانتیک اجتماعی- انقلابی آندره شنیه و احمد شاملو [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 772-793]

ص

 • صدای دوگانه خوانش آمریکایی آفریقایی سفیدهای لورن هانسبری و بررسی مفاهیم دلالت و صدای دوگانه ی هنری لوییس گیتس [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 39-55]
 • صید قزل‌آلا در آمریکا ادبیات چیست؟ خوانشی ویتگنشتاینی از بازی زبانی ادبیات و نمود آن در صید قزل‌آلا در آمریکا [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 687-728]
 • صفات ذهنیت گوینده در قصه‌های عامیانه صمد بهرنگی و شارل پرو بر اساس الگوی کربرات-اورکیونی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 621-642]
 • صمد بهرنگی ذهنیت گوینده در قصه‌های عامیانه صمد بهرنگی و شارل پرو بر اساس الگوی کربرات-اورکیونی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 621-642]

ض

 • ضد-زبان «ضد-زبان» و نقش آن در بازتعریف جغرافیای فرهنگی در نقشۀ عشق اهداف سویف [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 747-771]

ع

 • عصیان بررسی تطبیقی مضامین «آگاهی» و «عصیان» در اشعار رمانتیک اجتماعی- انقلابی آندره شنیه و احمد شاملو [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 772-793]
 • عواطف در ورطه دگرگونی: تحلیل تغییرات احساس در رمان زن در ریگ روان با رویکردی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 548-575]

غ

 • غربت گزینی برونداد شعری نشأت‌گرفته از اندوه و غربت در اشعار «عبدالله پَشِیو» و «معروف رصافی» [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 143-191]

ف

 • فانتزی بررسی نمایش‌نامه‌‌ی شاه‌لیر شکسپیر بر اساس نظریات روان‌کاوانه‌ی ژاک لاکان و در پرتو مفهوم گفتمان ارباب [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 216-243]
 • فرامن بررسی "شخصیت "در رمان "برادران کارامازوف" اثر "داستایفسکی" برپایه ی نظریه ی شخصیت از دیدگاه " زیگموند فروید" [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 341-364]
 • فرهنگ بازتاب هویت ایرانی در شعر معاصر تاجیک [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 413-453]
 • فروید بررسی "شخصیت "در رمان "برادران کارامازوف" اثر "داستایفسکی" برپایه ی نظریه ی شخصیت از دیدگاه " زیگموند فروید" [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 341-364]
 • فروشندۀ فرهادی اقتباس پسااستعماری، تقلید یا بومی‎سازی؟تجلی مرگ فروشنده اثر میلر در فیلم فروشندۀ فرهادی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 454-485]
 • فضای پوچی بررسی نقش ابزار بلاغی «توصیف» در خلق فضای پوچی حاکم بر داستان‌های مالون می‌میرد و زنده به‌گور [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 836-855]
 • فضای سوم اقتباس پسااستعماری، تقلید یا بومی‎سازی؟تجلی مرگ فروشنده اثر میلر در فیلم فروشندۀ فرهادی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 454-485]

ق

 • قصه عامیانه ذهنیت گوینده در قصه‌های عامیانه صمد بهرنگی و شارل پرو بر اساس الگوی کربرات-اورکیونی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 621-642]
 • قلعه حیوانات بررسی تطبیقی شازده کوچولو و قلعه حیوانات بر اساس الگوی جامعه‌شناختی کلود دوشه [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 110-142]
 • قواعد ادبیات چیست؟ خوانشی ویتگنشتاینی از بازی زبانی ادبیات و نمود آن در صید قزل‌آلا در آمریکا [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 687-728]

ک

 • کامو تقابل فرد و جامعه: رد پای ژان ژاک روسو در رمان بیگانة آلبر کامو [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 276-293]
 • کتیبۀ اخوان تحلیل تطبیقی روایت «کتیبه» اخوان ثالث و «افسانۀ سیزیف» آلبر کامو [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 914-938]
 • کربرات-اورکیونی ذهنیت گوینده در قصه‌های عامیانه صمد بهرنگی و شارل پرو بر اساس الگوی کربرات-اورکیونی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 621-642]
 • کلید واژه: لاندوفسکی تجزیه و تحلیل ِ تحول سبک زندگی مارسل، راوی قهرمان ِ در جستجوی زمان از دست رفته بر اساس الگوی سبک زندگی اریک لاندوفسکی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 813-835]
 • کلمات کلیدی: "مهاجرت" مطالعۀ تطبیقی مضمون مهاجرت در آینه های دردار گلشیری و بی خبری کوندرا [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 83-109]
 • کلود دوشه بررسی تطبیقی شازده کوچولو و قلعه حیوانات بر اساس الگوی جامعه‌شناختی کلود دوشه [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 110-142]
 • کوبو در ورطه دگرگونی: تحلیل تغییرات احساس در رمان زن در ریگ روان با رویکردی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 548-575]

گ

 • گفتمان ارباب بررسی نمایش‌نامه‌‌ی شاه‌لیر شکسپیر بر اساس نظریات روان‌کاوانه‌ی ژاک لاکان و در پرتو مفهوم گفتمان ارباب [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 216-243]
 • گفتمان ذهنی ذهنیت گوینده در قصه‌های عامیانه صمد بهرنگی و شارل پرو بر اساس الگوی کربرات-اورکیونی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 621-642]
 • گفتمان عینی ذهنیت گوینده در قصه‌های عامیانه صمد بهرنگی و شارل پرو بر اساس الگوی کربرات-اورکیونی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 621-642]
 • گورکی تحلیل تطبیقی مکتب سوسیالیسم در رمان «سال های ابری» اثر علی اشرف درویشیان و آثار ماکسیم گورکی (مادر و سه گانه) [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 56-82]

ل

 • لِوی-استراوس بازخوانی اسطوره «ایکاروس» و کارکرد ساختاری آن در داستان اُنیتشا نوشته ژان-ماری گوستاو لوکلزیو براساس آراءِ کلود لِوی-استراوس [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 664-686]
 • لودویگ ویتگنشتاین ادبیات چیست؟ خوانشی ویتگنشتاینی از بازی زبانی ادبیات و نمود آن در صید قزل‌آلا در آمریکا [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 687-728]
 • لوکلزیو بازخوانی اسطوره «ایکاروس» و کارکرد ساختاری آن در داستان اُنیتشا نوشته ژان-ماری گوستاو لوکلزیو براساس آراءِ کلود لِوی-استراوس [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 664-686]

م

 • مارسل تجزیه و تحلیل ِ تحول سبک زندگی مارسل، راوی قهرمان ِ در جستجوی زمان از دست رفته بر اساس الگوی سبک زندگی اریک لاندوفسکی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 813-835]
 • مالون می‌میرد بررسی نقش ابزار بلاغی «توصیف» در خلق فضای پوچی حاکم بر داستان‌های مالون می‌میرد و زنده به‌گور [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 836-855]
 • محال تقابل فرد و جامعه: رد پای ژان ژاک روسو در رمان بیگانة آلبر کامو [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 276-293]
 • محمود دولت آبادی" بررسی تطبیقی مولفه‌های رئالیسم جادویی رمان‌های قلمرو‌این‌عالم و قرن‌روشنفکری کارپانتیه و روزگار‌سپری‌شده مردم‌سالخورده دولت‌آبادی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 856-890]
 • میرچا الیاده واکاوی اسطوره‌شناختیِ زمان درشیوۀ روایتگری میرچا الیاده (مطالعۀ موردی: داستان دوازده هزار رأس گاو) [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 794-812]
 • مرگ فروشندۀ میلر اقتباس پسااستعماری، تقلید یا بومی‎سازی؟تجلی مرگ فروشنده اثر میلر در فیلم فروشندۀ فرهادی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 454-485]
 • مطالعات تطبیقی درام مطالعه‌ی تطبیقی نمایشنامه‌ی تانیکو با نمایشنامه‌ها‌ی آنکه می‌گوید آری و آنکه می‌گوید نه، اثر برتولت برشت [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 514-547]
 • معرفت‌شناسی چشم انداز، رئالیسم علم‌گرایانه و تغییرات اقلیمی در رمان خورشیدی [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 244-275]
 • مکیون چشم انداز، رئالیسم علم‌گرایانه و تغییرات اقلیمی در رمان خورشیدی [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 244-275]
 • من بررسی "شخصیت "در رمان "برادران کارامازوف" اثر "داستایفسکی" برپایه ی نظریه ی شخصیت از دیدگاه " زیگموند فروید" [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 341-364]
 • موریس مرلو-پونتی پدیدارشناسی تاریخ و بدن-سوژه در بوطیقای چارلز اولسون [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 319-340]

ن

 • ناسیونالیسم نقش ایده ادبیات جهانی و تفکر ادبیات تطبیقی در تحقق تعامل فرهنگی ملل [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 576-592]
 • نشانه-معنا شناسی در ورطه دگرگونی: تحلیل تغییرات احساس در رمان زن در ریگ روان با رویکردی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 548-575]
 • نقد جامعه‌شناختی بررسی تطبیقی شازده کوچولو و قلعه حیوانات بر اساس الگوی جامعه‌شناختی کلود دوشه [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 110-142]
 • نقد فمنیستی نقد فمنیستی رمان نوجوان در خون‌آشام سیامک گلشیری و ترجمه‌ی خون‌آشام استفنی مه‌یر [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 891-913]
 • نقش‌های جنسیتی نقد فمنیستی رمان نوجوان در خون‌آشام سیامک گلشیری و ترجمه‌ی خون‌آشام استفنی مه‌یر [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 891-913]
 • نقل آزاد ویژگی‌های ادبیات داستانی آرتور شنیتسلِر [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 729-746]
 • نهاد بررسی "شخصیت "در رمان "برادران کارامازوف" اثر "داستایفسکی" برپایه ی نظریه ی شخصیت از دیدگاه " زیگموند فروید" [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 341-364]
 • نویسندة آلمانی‌زبان بررسی اندیشه‌های اینگه‌بورگ باخمان بر اساس نقد داستان همه چیز [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 365-393]

ه

 • هاروی چشم انداز، رئالیسم علم‌گرایانه و تغییرات اقلیمی در رمان خورشیدی [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 244-275]
 • هدایت بررسی نقش ابزار بلاغی «توصیف» در خلق فضای پوچی حاکم بر داستان‌های مالون می‌میرد و زنده به‌گور [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 836-855]
 • هنری لوئیس گیتس خوانش آمریکایی آفریقایی سفیدهای لورن هانسبری و بررسی مفاهیم دلالت و صدای دوگانه ی هنری لوییس گیتس [دوره 26، شماره 1، 1400، صفحه 39-55]
 • هویت بازتاب هویت ایرانی در شعر معاصر تاجیک [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 413-453]
 • هویت در ورطه دگرگونی: تحلیل تغییرات احساس در رمان زن در ریگ روان با رویکردی [دوره 26، شماره 2، 1400، صفحه 548-575]