کلیدواژه‌ها = پیرنگ
تأثیر تصویرهای نمادین بر پیرنگ رمان جای خالی سلوچ

دوره 15، شماره 59، مهر 1389، صفحه 43-51

علی عباسی؛ عبدالرسول شاکری


پژوهشی بر عنصر پیرنگ

دوره 11، شماره 33، مهر 1385

علی عباسی