کلیدواژه‌ها = سفر
مؤلفه‌های مکتب رمانتیسم در شعر تاگور

دوره 27، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 1199-1223

10.22059/jor.2021.308554.2032

نیلا نوربلین؛ دکترمحمود صادق‌زاده؛ دکترعزیزالله توکلی کافی‌آباد


کمدی الهی و منطق الطیر : نگاهی به تفاوت ها و شباهت ها

دوره 11، شماره 33، مهر 1385

سید محمد مرندی؛ ناهید احمدیان


سفر در دنیای نمایش

دوره 7، شماره 12، فروردین 1381

شهناز شاهین