کلیدواژه‌ها = سفر
تعداد مقالات: 8
3. سیر تحول ساختاری قصه در سفری از شرق به غرب و مطالعة میدانی آن به روش پروپ

دوره 12، شماره 39، پاییز و زمستان 1386

ایلمیرا دادور؛ سمانه رودبار محمدی


4. کمدی الهی و منطق الطیر : نگاهی به تفاوت ها و شباهت ها

دوره 11، شماره 33، پاییز و زمستان 1385

سید محمد مرندی؛ ناهید احمدیان


5. زندگی و مرگ در داستان آقایی از سانفرانسیسکو اثر ایوان بونین

دوره 10، شماره 28، پاییز و زمستان 1384

مرضیه یحیی پور؛ ایوان بونین


6. نمونه های سفر در ادبیات انگلیس و آمریکا

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1381

منوچهر حقیقى


8. سفر در دنیای نمایش

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1381

شهناز شاهین