بررسی تأثیر سفر بر ادبیات داستانی فرانسه در قرن هجدهم میلادی

نویسنده

چکیده

با نگاهی بر تاریخ و ادبیات فرانسه می توان دریافت که انسان قرن هجدهم میلادی سرشار از شوق گردشگری، اکتشاف، ماجراجویی سفر و بالاخره جستجو در ناشناخته ها و سرزمین ها و افق های دوردست بوده است. همین امر موجب شد تا دامنهء انتشار سفرنامه ها و مجموعه آثار حاصل از تجربیات و مشاهدات سفر در سطح جوامع اروپایی گسترش یابد. بدیهی است ادبیات داستانی بستر بسیار مناسبی برای به تصویرکشیدن تأثیر پدیدهء سفر در توسعهء جغرافیای نوین اقتصادی و ایجاد تغییرات روبه افزایش در فرهنگ و تمدن کشورها بوده است.
این مقاله با پژوهش در مهم ترین رمان های قرن هجدهم میلادی، به بررسی تأثیر متقابل سفر بر ادبیات داستانی این قرن در اروپا و به خصوص در کشور فرانسه می پردازد، ادبیاتی که با به هم آمیختن واقعیت و تخیل و خلق اسطوره های جدید میدان وسیعی به شوق سفر و ماجراجویی می دهد و خود نیز در این راستا متحول می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

By having a glance at the French history and literature, it can be found out that the eighteenth century human beings were laden with eagerness for journey, discovery, adventurism, traveling and exploring the unknown and far horizons and lands. This eagerness gave rise to the widespread publication of travel accounts which were all the result of experiences from all European societies. It is all obvious that fiction is a very appropriate ground for the illustration of trip in the development of the modern economic geography, and has been an impetus in creating increasing changes in the culture and civilization of countries. Investigating the most important novels of the eighteenth century, this article examines the mutual effects of traveling and fiction in Europe and especially in France, a literature which encourages a lot of readers to travel and to seek adventures by combining reality and imagination and creating new myths, while at the same time undergoing a change in this direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eighteenth century
  • Fiction
  • French novel
  • new myths
  • travel