تأثیر زندگی شخصی و حرفه‌ای پی‌یر لوتی در شکل‌گیری مضامین و شخصیت های داستانی‌ او

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان فرانسه، دانشکدة حقوق و زبان‌های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پی‌یر لوتی، در میان نویسندگان فرانسه از معدود کسانی بود که به­خاطر شغل دریانوردی به جای‌جای جهان سفر کرد و از نزدیک با مردم دیگر کشورها و آداب و رسوم آن‌ها آشنا شد. او احساسات ظریف و مشاهدات دقیق خود در این سفرها را با تخیلات شاعرانه‌اش درآمیخت و داستان‌های منحصربه‌فردی را نوشت. لوتی در ایران چهره‌ای نام‌آشناست، ولی عموماً او را یک خاورشناس می‌پندارند؛ حال آنکه شناخت او از ایران و برخی از دیگر کشورها محدود به مشاهدات گذرا و سطحی‌ بوده است. درواقع، شهرت جهانی لوتی بیش از هرچیز برای آثار تغزلی، به‌ویژه توصیف منظره‌ها و شخصیت‌های داستانی اوست. نظر به فقر منابع به زبان فارسی- سوای مقدمة محمد مهریار در چاپ دوم کتاب به‌سوی اصفهان- و نیز بعضی اطلاعات سطحی و گاه ناقص در چند مقالة موجود در چند نشریه و سایت اینترنتی فارسی‌زبان، در این مقاله شناخت بهتری از این نویسنده و اطلاعات جامع‌تری از مضامین و منابع الهام شخصیت‌های داستانی او ارائه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of the Pierre Loti's private and work life on formation of themes and characters in his stories

نویسنده [English]

  • Mohammad-Javad Kamali
چکیده [English]

Among French writers, Pierre Loti was a of rare ones who, because of his position as a navigation officer, traveled around the world and visited many countries and enjoyed other peoples’ customs. Mixing his fine and detailed observations of these real travels to his poetic imagination, he wrote unique stories in an agreeable prose. Loti is not unknown in Iran. Though he is generally considered as an Orientalist, but his knowledge about Iran and some other countries was limited to a superficial and quick glance. In fact, the reputation of Loti is, above all, for his lyrical works, especially the description of landscapes and characters. Given the very few Persian sources -except the introduction of Mohammad Mehryar in the second edition of the book Towards Ispahan- and sometimes superficial and incomplete information in some articles in a number of publications and websites in Persian language, this article attempts to give a better understanding of this famous writer and more comprehensive information about topics and sources of inspiration on his fictional characters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pierre Loti
  • Life
  • themes
  • fictional characters
  • memoirs
  • travel
لوتی، پی­یر (1372). به سوی اصفهان، مترجم بدرالدین کتابی، با مقدمة محمد مهریار، تهران: اقبال.
Barthes, Rolland. (1972) Nouveaux Essais critiques. Paris : Point Seuil.
Blanch, Lesley. (1986) Pierre Loti, traduction française par Jean Lambert. Paris : Seghers.
Boisdeffre, Pierre De. (1996) Pierre Loti: ses maisons. Saint-Cyr-sur-Loire : Pirot.
Buisine, Alain. (1998) Pierre Loti. L'écrivain et son double. Paris : Tallandier.
Hervé, Daniel. (1988) Christian Genet, Pierre Loti l'enchanteur. Gémozac : Genet.
Loti, Pierre. (1879) Aziyadé, La Bibliothèque électronique du Québec.
---. (1882) Suleïma, La Bibliothèque électronique du Québec.
---. (1887) Madame Chrysanthème, La Bibliothèque électronique du Québec.
---. (1890) Le roman d’un enfant, La Bibliothèque électronique du Québec.
---. (1919) Prime Jeunesse, La Bibliothèque électronique du Québec.
---. (1372/1993) Vers Ispahan, traduit en persan par Badr-od-Din Ketâbî, Téhéran : Editions Eqbâl.
Quella-Villéger, Alain. (1997) Istanbul. Le regard de Pierre Loti. Paris : Renaissance du Livre, coll. Esprit des lieux.
Toma, Dolores. (2008) Pierre Loti, Le voyage, entre la féerie et le néant. Paris : L’Harmattan.
Vercier, Bruno. (2002) Pierre Loti portraits: Les fantaisies changeantes, Paris : Plume.