سفر در دنیای نمایش

نویسنده

چکیده

سفر در ادبیات کشورهای مختلف موجبات خیال پردازی بسیاری از شاعران، داستان سرایان، و نمایشنامه نویسان را فراهم آورده است. لیکن سفر در دنیای نمایش از مفهوم وسیع تری برخوردار است. با مشاهدهء عنوان اثر، میل به سفر در تماشاگر بیدار می شود، نقطهء اوج سفر را قهرمانان در تماشاخانه مهیا می سازند و تا مدتی بعد خاطرهء آن همچنان در ذهن تماشاگر باقی می ماند. سه نمایشنامه ای که در این مقاله بررسی می شود سه گونهء متفاوت سفر را به تصویر می کشند: اوژن لابیش در سفر آقای پریشون، بورژوای مسافری را به تمسخر می گیرد، آلبر کامو در سوء تفاهم، سفری بدفرجام را ترسیم می کند، و ژول سوپرویل در نمایشنامهء شهرزا د، سفر بر بال های خیال را بر می گزیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Journey and travel seem to have provoked the imagination of poets, novelists and playwrights in the literature of different nations. As a whole journey represents a broader concept in the world of drama. The journey begins by the title of the play and on the stage the characters heighten it to a climax so that the memory of the journey lasts for a long time after the play itself is over. Three plays that are discussed in the paper depict three different kinds of journeys: For instance Eugene LAbicH ridicules traveling by train in his play, Mr. Perrichon‘s Journey; Albert CAMIJS’S Misunderstanding is about a tragic trip; Jules SupERViELLE in his Shéhérazade embarks on a journey on the wings of imagination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comedy
  • drama
  • journey
  • tragedy