چگونگی تبلور جهان معنوی و بازیابی هویت در شخصیت‌های داستانی لوکلزیو

نویسنده

دانشگاه آزاد اراک

چکیده

آثار داستانی لوکلزیو، اندیشة بازگشت به جهان معنوی، درک زیبایی‌های طبیعت و تأمل در رازهای جهان آفرینش را نوید می‌دهند. بیشتر قهرمانان او در پی بازیابی هویت و اصالت انسانی خویش‌اند. بیزاری از فضاهای پر هیاهو، سرخوردگی از دستاوردهای جهان مدرن، و نیز عشق به آزادی، شخصیت‌های داستانی این نویسنده را به هجرت از زادگاهشان وا می‌دارد، نیز فرصتی برای تأمل و خلوت با خود، تا رسیدن به آرامشی روحانی را فراهم می‌آورند. لوکلزیو با خلق فضاهایی اغراق‌آمیز و گاه فراواقعی، به دنبال گریز از آزارهای جهان مادی و کاوش در هویت آدمی است. سفرهای گوناگون او به اقصی نقاط جهان، به ویژه نزد سرخپوستان آمریکا نیز او را با فضاهای معنوی و قدرت‌های فرازمینی آشنا می‌سازد.‌ نگاه اسطوره پرداز لوکلزیو به همراه مکاشفه‌ها و توصیف‌های شورانگیزش، جهانی خواستنی در داستان‌هایش می‌آفریند. این مقاله می‌کوشد تا جهان معنوی و مکاشفه‌های درونی شخصیت‌های داستانی این نویسنده، و نیز چگونگی بازیابی هویت در آنها را بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Apparition of the Spritual Universe and Discovery of Identity in Le Clezio's Personages

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Mohseni
چکیده [English]

Le Clezio 's fictional world takes us back to the beauties of nature and makes us contemplate the mysteries of the universe. By creating exaggerated and sometimes surreal sceneries, Le Clezio seeks to escape from inconveniences of the materialistic world to explore man's identity. Obscure conditions, wearriness with the achievements of modern world, Le Clezio's personages, are encouraged to an emigration out of their country towards a spritual quiet. Le Clezio's journeys all over the world, specially his trip to Indian Americans, made him familiar with spiritual realms and supernatural powers. The heroes of Le Clezio's stories are mainly homeless and destitute children who seek a refuge in nature. The writer's mythical view together with his intuition and inspiring descriptions herald an idealistic world in his works. This paper aims at investigating Le Clezio's spritual journeys and the spritual universe in his works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • nature
  • Spritual Journeys
  • Spritual Universe
  • Trip