دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، اسفند 1388 (ویژه نامه) 
آموزش مهارت نوشتار از طریق عبارات پیش‌ساخته: روش نوینی در آموزش مهارت نوشتار

بهزاد قنسولی هزاره؛ محمدصابر خاقانی‌نژاد؛ حسام‌الدین شهریاری احمدی