خودکارآمدی معلمان انگلیسی در ایران:آیا مدرک تحصیلی و تجربه باعث تفاوت می‌شود؟

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

خودکارآمدی معلمان به اعتقاد معلمان به تواناییشان در بهبود پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اشاره دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی روابط بین تجربه، مدرک تحصیلی و خودکارآمدی معلمان زبان انگلیسی بود. چهارصد و چهل و هفت معلمی که در این مطالعه شرکت کردند پرسش‌نامه‌ای را پر کردند که حاوی اطلاعات شخصی و مقیاس خودکارآمدی معلمان بود. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که معلمان با تجربه (با بیش از سه سال سابقه تدریس) در مقایسه با معلمان کم تجربه به طور معناداری از خودکارآمدی بالاتری در زمینه‌های کلی، مشارکت دانش‌آموزان، اداره کلاس، و استراتژی‌های آموزشی برخوردار بودند. در مقابل معلمانی که مدرک مرتبط با زبان انگلیسی داشتند به جز در مورد مشارکت دانش‌آموزان در سایر موارد از خودکارآمدی بالاتری نسبت به معلمانی که مدرک مرتبط نداشتند برخوردار نبودند. این یافته‌ها با توجه به سرچشمه‌های خودکارآمدی معلمان کم تجربه و با تجربه و نیز ماهیت برنامه‌های مرتبط با زبان انگلیسی در دانشگاه‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phonological Metathesis in Persian: Synchronic, Diachronic, and the Optimality Theory

نویسندگان [English]

  • Ramin Akbari
  • Shahab Moradkhani
چکیده [English]

Teacher efficacy refers to teachers’ beliefs in their ability to enhance student achievement and bring about positive learning outcomes. The present study was intended to investigate possible relationships between experience/academic degree and teacher efficacy among EFL teachers. Four hundred and forty-seven teachers who participated in this study filled in a survey which included some demographic information as well as Teacher Self-Efficacy Scale (TSES). The results of data analysis showed that experienced teachers (with more than three years of teaching experience) had a significantly higher level of global efficacy, efficacy for student engagement, efficacy for classroom management, and efficacy for instructional strategies compared to their novice counterparts. In contrast, teachers who had English-related academic degrees did not enjoy significantly higher levels of efficacy except in the subcomponent of student engagement. The findings are discussed in the light of different sources of efficacy to which novice/experienced teachers resort and the nature of English-related university programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experienced Teachers
  • Novice Teachers
  • Teacher Efficacy
  • Teacher Experience
  • Teachers’ Academic Degree