کلیدواژه‌ها = شعر
تحلیل و بررسی نوستالژی در اشعار برگزیدۀ فدوی طوقان

دوره 22، شماره 2، دی 1396، صفحه 569-585

10.22059/jor.2017.128630.1242

سولماز مظفری؛ مرتضی جعفری؛ شهلا رستمی


نوشتار اندوه در اشعار فیلیپ ژاکوته

دوره 21، شماره 2، مهر 1395، صفحه 315-336

10.22059/jor.2016.61445

فاطمه سادات علوی صدر؛ مهوش قویمی


تأثیر سوررئالیسم بر تفکر معاصر

دوره 13، شماره 50، اسفند 1387

سیدجمال موسوی شیرازی


دورهء ادبیات روشنگری در آلمان

دوره 10، شماره 23، فروردین 1384

ابوالقاسم ذاکرزاده


نسبت زبان و شعر در نظر هردر

دوره 8، شماره 15، آذر 1382

شهرام صحاوى