کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
تعداد مقالات: 10
1. طراحی و روایی سنجی آزمون بسندگی زبان فارسی

دوره 15، شماره 57، بهار و تابستان 1389

بهزاد قنسولی


2. فعل حرکتی ????-?????? در مفهوم مجازی و طریقة بیان آن در زبان فارسی

دوره 14، شماره 52، بهار و تابستان 1388

میریلا احمدی؛ معصومه داد


3. ویژگی‌های آموزش ضربالمثل‌های روسی به زبانآموزان ایرانی در سطح مقدماتی

دوره 13، شماره 47، پاییز و زمستان 1387

میریلا احمدی؛ سوینج مهدیخانلی


4. زبان روسی و فارسی، تأثیر متقابل فرهنگی و زبانی

دوره 13، شماره 47، پاییز و زمستان 1387

حسین غلامی؛ حمیدرضا دادو


5. نقش ترجمه در تعاملات فرهنگی ایران و روسیه

دوره 13، شماره 43، بهار و تابستان 1387

نرگس محمدی بدر


7. مقایسة جملات بدون شخص در زبان روسی و فارسی

دوره 10، شماره 29، پاییز و زمستان 1384

امیر حسینی؛ مریم هنرور