تداخل زبان مادری در گفتار روسی دانشجویان ایرانی (اولین تجربه برطرف کردن تداخل زبان مادری)

نویسندگان

چکیده

هر زبان برای بیان معانی گوناگون دارای ویژگی های صرفی و نحوی مختص به خود است و از نظام منحصر به فردی پیروی می کند. این نظام در ذهن زبان آموز طی سال ها نقش بسته است. زبان آموز در فرایند یادگیری زبان دوم ویژگی های صرفی و نحوی زبان مادری را در زبان دوم دخالت داده و همین موضوع باعث می شود که روند یادگیری زبان مختل شود. در این مقاله سعی شده است تداخل زبان مادری (زبان فارسی) در زبان آموزان رشته روسی از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد و برای نیل به این هدف لازم دیدیم تفاوت های سیستمی و اشتباهات زبان آموزان در مراحل مختلف آموزش تجزیه و تحلیل شوند. نویسندگان مقاله بر این باورند که با دانستن شکل و مرحله زمانی تداخل زبان مادری می توان از تأثیرات منفی آن بر یادگیری ساختار زبان دوم جلوگیری نمود. با توجه به این که تداخل زبان مادری در سطوح مختلف بروز می کند، در این مقاله فقط تداخل لغوی و معنای حرف اضافه Ha مورد نظر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-