کلیدواژه‌ها = تاریخ
تعداد مقالات: 9
1. پدیدارشناسی تاریخ و بدن-سوژه در بوطیقای چارلز اولسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

10.22059/jor.2018.239244.1563

نرگس منتخبی بخت‌ور


5. بازنویسی پسااستعماری تاریخ: رمان بیمار انگلیسی اثر مایکل آنداچی

دوره 16، شماره 61، بهار و تابستان 1390، صفحه 109-124

بهناز نیرومند؛ حسین پیرنجم الدین


6. بازتاب و نقد جنبش نگریتود در رقص جنگل‌ها اثر وله شویینکا

دوره 15، شماره 60، پاییز و زمستان 1389، صفحه 75-92

سید محمد مرندی؛ محسن حنیف


7. بررسی اگمونت، اثر گوته از بعد درام تاریخی

دوره 13، شماره 48، پاییز و زمستان 1387

محمدحسین حدادی


8. جدل بر سر قدرت در ادبیات و آیین‌های نمایشی قرون وسطی

دوره 13، شماره 43، بهار و تابستان 1387

بهزاد قادری سهی