کلیدواژه‌ها = ادبیات داستانی
تعداد مقالات: 5
1. گاه‎نگاری آثار روایی صادق هدایت بر پایه‎ی «تاریخ تحولات بشر»

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 639-656

10.22059/jor.2019.229182.1506

کاووس حسنلی؛ سیامک نادری