چندگونگی سازه های فاصله ای راوی از روایت در ادبیات داستانی (با تکیه بر نظریۀ شلومیث ریمون کنان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار

2 دانشجو

چکیده

چکیده
راوی در یک متن (داستانی یا غیرداستانی) ممکن است از رویدادهای روایت شده، شخصیت‌های ارائه ‌شده و روایت­شنو، کم­و­بیش فاصله داشته باشد. اگر­چه انتظار ما­ از ادبیات داستانی این است که گونۀ روایت آن از نوع متعاقب (روایت رخداد­ها بعد از حدوث) باشد، اما تفحص در سازه­های روایتی برخی داستان­ها با تکیه بر نظریۀ فواصل روایی شلومیث ریمون کنان نشان می­دهد که همیشه این گونه نیست. در رمان آرزوهای بزرگ به قلم چارلز دیکنز، راوی در ابتدای داستان فاصلۀ بسیار زیادی با حوادث دارد، در حالی که در انتهای داستان دقیقاً در بطن حوادث است، همچنین بالزاک در رمان باباگوریو در وصف خانم واکور می­گوید: «خانم واکور با نام خانوادگی پدری دوکن فلان پیرزن عجیبی است که سالهاست در پاریس پانسیون دارد». مگر داستان قبلاً اتفاق نیفتاده؟ پس چرا راوی می­گوید خانم واکور الآن که روایت­شنو مشغول خواندن متن است، هنوز هم در پاریس پانسیون دارد؟ پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه­ای با تکیه بر نظریۀ فواصل روایی شلومیث ریمون کنان در صدد است تا به بررسی سازه­های فاصله­ای راوی از روایت در ادبیات داستانی بپردازد و با شاهد مثال­هایی محدود (اما دقیق) و با تکیه بر اصول علمی سازه‌های فاصله‌ای بین راوی و روایت را کشف کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural diversity of narrative distance narrator in fiction (Based on the theory of Raymond Shlvmys staff)

چکیده [English]

The narrator in a text (fiction or non-fiction) may narrative of events, the characters are presented and narratee, more or less away. Although this is the kind of narrative fiction Maaz expect the following type (narrative event after origination), but focus on the narrative structure of stories based on the theory of narrative distance Shlvmys staff Raymond suggests that all these not. In the novel "Great Expectations" by Charles Dickens, the narrator at the beginning very civet distance events, while at the end of the story is precisely at the heart of events, as well as Balzac's novel "Babagvrof events, as well as Balzory has already happened? Why narrator says Ms. Vakvr now that narratee reading the text, is still in Paris Pensions? Analytical and research methodology utilizes a library based on the theory of narrative distance Shlvmys staff Raymond seeks to examine the structures of narrative fiction narrator's distance and saw limited examples (but smarter ) and based on scientific principles distance between the narrator and narrative structures discovered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The narrator
  • within the narrative
  • Fiction
  • narrative forms
  • Raymond employees
بالزاک، انوره دو، (1392)، چرم ساغری، ترجمۀ محسن سلیمانی، افق، تهران.
-----،---- (1374)، اوژنی گراند، ترجمۀ محمد یغمایی، جاویدان، تهران.
----، ----، (1369)، زن بی‌گناه، ترجمۀ عنایت الله شکیبا پور، عزتی، تهران.
بامشکی، سمیرا، (1391)، روایت شناسی داستان‌های مثنوی، چاپ اول، هرمس، تهران.
بهرنگی، صمد، (1356). قصه‌های بهرنگ، روزبهان، تهران.
بیهقی، ابوالفضل، (1383)، تاریخ بیهقی، به تصحیح علی اکبر فیاض، به اهتمام جعفر یاحقی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.
پرینس، جرالد،(1391)، روایت شناسی- شکل و کارکرد روایت، ترجمۀ محمد شهبا، مینوی خرد، تهران.
تورگینف، ایوان، (1974)، رودین، ترجمۀ آلک قازاریان، بنگاه نشریات پروگس، تهران.
چوبک، صادق، (1352)، خیمه شب بازی، چاپ چهارم، جاویدان، تهران.
دوموریه، دافنه، (1371)، ربه کا، ترجمۀ عنایت الله شکیبا پور، مهتاب و عرفان، تهران.
دیکنز، چارلز، (1387).آرزوهای بزرگ. ترجمۀ محسن سلیمانی،افق، تهران.
ریمون کنان، شلومیث، (1387)، روایت داستانی- بوطیقای معاصر، ترجمۀ ابوالفضل حرّی، چاپ اول، نیلوفر، تهران.
ساعدی، غلامحسین، (2535)، واهمه های بی نام و نشان، چاپ سوم، نیل، تهران.
سیلونه، اینیاتسیو، (1357)، فونتامارا، ترجمۀ منوچهر آتشی، شرکت سهامی کتاب های جیبی، تهران.
فصیح، اسماعیل، (1376)، طشت خون، نگاه، تهران.
لوته، یاکوب،(1388)، مقدمه‌ای بر روایت در ادبیات و سینما، ترجمۀ امید نیک فرجام، مینوی خرد، تهران.
نوایی، حسین، (1389)، متون تاریخی یه زبان فارسی، سمت. تهران
والتازی، میکا،(1366). سینوهه پزشک مخصوص فرعون. ترجمۀ ذبیح الله منصوری،زرین، تهران.