گاه‎نگاری آثار روایی صادق هدایت بر پایه‎ی «تاریخ تحولات بشر»

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

2 باشگاه پزوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

علاقه‌ی صادق هدایت به درنگ در تاریخ و فرهنگ بشری در بسیاری از گفته‌ها و نوشته‌های او بازتاب یافته است. از همین رو در بیشتر آثارش به‌گونه‌ای آشکار یا پنهان، سایه‌ای از تاریخ زندگانی انسان را می‌توان یافت. در مقاله‌ی پیش رو نشانه‌های تاریخی در یک اثر بررسی نشده، بلکه برای نخستین بار، نشانه‌های یک مسیر ممتد از مراحل گوناگون حیات بشری در شانزده اثر هدایت بازشناسی شده است. بر پایه‌ی این واکاوی، «افسانه آفرینش»، «پدران آدم»، «نمک ترکی»، «تاریک‎خانه»، «بوف ‎کور»، «آفرینگان»، «آتش‎پرست»، «تخت ابونصر»، «پروین دختر ساسانی»، «آخرین لبخند»، «مازیار»، «سایه مغول»، «توپ‎مرواری»، «حاجی آقا»، «فردا» و «س.گ.ل.ل» بررسی شده که هر یک به بخشی از مراحل پیش‌گفته اشاره دارند؛ و در مجموع خط ممتدی را از ابتدای تاریخ بشر تا انتهای آن ترسیم می-کنند. اگر چنین انگاره‌ای پذیرفته شود، بر پایه‌ی آن می‎توان از نظمی تسلسل‌یافته در آثار داستانی صادق هدایت سخن گفت که روی‎کردی تاریخ‎مدار را دنبال می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chorology of Sadegh Hedayats effects on the based History of changes of human

نویسندگان [English]

  • kavoos hassanli 1
  • siamak naderi 2
1 prof of shiraz un
چکیده [English]

To be reflected The Attachment of sadegh hedayat to delay in the mankind’s history and culture in the many of his effects and maxims.

Hedayat has tendency to division of chronological and periods of history in the his effects, minimum to the two reasons.
The first to reason his Attachment to the history and second, to mind terms of chronological which in that to be current history Romans
Don’t in this article, history indications in an effect, rather become to recover for the first time, indications of one extended way of periods of mankind’s history in the sixteen sadegh hedayat’s effects.
in the base, Afsane – ye – afarinesh, pedaran – e – adam, namak _ e – torki, tarikkhaneh, boof – e – koor, afarinegan, atash parast, takht – e – abounasr, parvin dokhtar – e – sasan, akharin labkhand, maziar, sayh moghol, topmorvari, haji agha, farad, singelele, to organize this periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archaism
  • story
  • Sadegh Hedayat
  • Story literature
  • Ethnography