نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 7
2. کاربرد نظریة تربیت منفی ژان ژاک روسو در روانشناسی جدید

دوره 21، شماره 2، مهر 1395، صفحه 221-244

10.22059/jor.2016.61441

روشنک دانائی؛ ماندانا صدرزاده


3. ترجمه حقوقی: چالش‌ها و نظریه‌های معاصر

دوره 16، شماره 62، تیر 1390، صفحه 77-91

ماندانا صدرزاده


4. تقابل ساختارهای شرطی فرانسه – فارسی

دوره 10، شماره 26، آبان 1384

ماندانا صدرزاده؛ هما لسان پزشکی