نویسنده = ������������ ������������ ��������
اِیِن مک‌اِیوِن و انسان‌گرایی لیبرال: نقدی بر رمان شنبه

دوره 25، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 183-208

10.22059/jor.2019.267307.1756

حسین پیرنجم الدین؛ مطهره سادات پیمبرپور


بازنمایی اسطوره‌ای مردم ایرلند در مجموعة شمال هینی شاعر مدرنیست پسااستعماری

دوره 20، شماره 2، مهر 1394، صفحه 355-373

10.22059/jor.2015.57090

سید محمد مرندی؛ حسین پیرنجم الدین؛ سوسن پورصنعتی


نو شرق شناسی، تروریسم و «پیشگویی تاریخ» در رمان مائوی دوم اثر دان دلیلو

دوره 16، شماره 63، دی 1390، صفحه 65-84

حسین پیرنجم الدین؛ عباسعلی برهان


بازنویسی پسااستعماری تاریخ: رمان بیمار انگلیسی اثر مایکل آنداچی

دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 109-124

بهناز نیرومند؛ حسین پیرنجم الدین


«جغرافیای تخیلی»: گفتمان شرق‌شناسانه در بهشت از دست رفته

دوره 14، شماره 56، اسفند 1388

سیدمحمد مرندی؛ حسین پیرنجم الدین