کلیدواژه‌ها = مدرنیته
جدایی زیست‌جهان از نظام و شکل‌گیری جامعه نظارتی در نمایشنامه دژ اثر هاوارد بارکر

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 103-122

10.22059/jor.2018.141639.1338

جلال فرزانه دهکردی؛ سید محمد مرندی؛ یونس شکرخواه