نویسنده = ایلمیرا دادور
تحلیلی روانشناسانه از دو مجموعه داستان قصه‌های مجید و نیکلا کوچولو

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 301-324

10.22059/jor.2022.338562.2269

ماندانا صدرزاده؛ ایلمیرا دادور؛ حمیده فرمانی


بررسی بینامتنی مفهوم سیمرغ در مجمع مرغان ژان-کلود کَریِر

دوره 23، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 355-370

10.22059/jor.2018.265782.1747

ایلمیرا دادور؛ ابراهیم سلیمی کوچی؛ نیکو قاسمی اصفهانی