نویسنده = زهره رامین
تعداد مقالات: 4
1. چشم انداز، رئالیسم علم‌گرایانه و تغییرات اقلیمی در رمان خورشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

10.22059/jor.2020.307370.2023

سید محمد مرندی؛ زهره رامین؛ محمدباقر شعبان پور


3. مطالعه‌ی تطبیقی تصویر مرگ در بهشت گمشده و مرگ ایوان ایلیچ

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 371-392

10.22059/jor.2018.212568.1426

زهره رامین؛ عبدالله رضایی


4. بررسی مفاهیم پیوستار زمانی-مکانی و چندزبانی در نمایشنامه مرد یخی می‌آید

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 245-264

10.22059/jor.2016.61442

زهره رامین؛ محمدرضا حسن زاده جوانیان