دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. چشم انداز، رئالیسم علم‌گرایانه و تغییرات اقلیمی در رمان خورشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

10.22059/jor.2020.307370.2023

سید محمد مرندی؛ زهره رامین؛ محمدباقر شعبان پور


2. پدیدارشناسی تاریخ و بدن-سوژه در بوطیقای چارلز اولسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

10.22059/jor.2018.239244.1563

نرگس منتخبی بخت‌ور


3. نقد فمینیستی رمان‌های «بنات الریاض» اثر رجاءالصانع و «عادت می‌کنیم» اثر زؤیا پیرزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

10.22059/jor.2019.264609.1739

حسین نجاتی؛ علی خضری؛ رسول بلاوی


4. بررسی اندیشه‌های اینگه‌بورگ باخمان بر اساس نقد داستان همه چیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

10.22059/jor.2019.266611.1750

فرح نارنجی؛ پریسا درخشان مقدم


5. خوانش آمریکایی آفریقایی سفیدهای لورن هانسبری و بررسی مفاهیم دلالت و صدای دوگانه ی هنری لوییس گیتس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

10.22059/jor.2019.270875.1773

فاضل اسدی امجد؛ محسن حنیف؛ طاهره رضایی؛ مریم جلالی فراهانی


6. بررسی "شخصیت "در رمان "برادران کارامازوف" اثر "داستایفسکی" برپایه ی نظریه ی شخصیت از دیدگاه " زیگموند فروید"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

10.22059/jor.2019.271206.1775

فاطمه موسوی ثابت


7. بررسی تطبیقی رمان ملکوت و مورد عجیب دکتر جکیل و آقای هاید از دیدگاه مکتب گوتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

10.22059/jor.2019.271342.1777

فرشته ملکی؛ علیرضا شوهانی؛ علیرضا اسدی


8. تحلیل تطبیقی مکتب سوسیالیسم در رمان «سال های ابری» اثر علی اشرف درویشیان و آثار ماکسیم گورکی (مادر و سه گانه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

10.22059/jor.2019.271961.1782

حسام خالویی؛ سید امیر جهادی حسینی؛ حمیدرضا خوارزمی


9. برونداد شعری نشأت‌گرفته از اندوه و غربت در اشعار «عبدالله پَشِیو» و «معروف رصافی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

10.22059/jor.2019.275016.1808

اسماعیل برواسی؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ حسین ناظری


10. مطالعۀ تطبیقی مضمون مهاجرت در آینه های دردار گلشیری و بی خبری کوندرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

10.22059/jor.2019.291982.1914

عیسی سلیمانی؛ محمدحسین جواری


11. تروما در داستان پسا 11 سپتامبر2001 : مطالعه موردی مندنی پور و مک یوئن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

10.22059/jor.2020.293167.1919

فریده پورگیو؛ احسان بقایی


12. بررسی تطبیقی شازده کوچولو و قلعه حیوانات بر اساس الگوی جامعه‌شناختی کلود دوشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

10.22059/jor.2020.301841.1982

نصرت حجازی؛ مرضیه مشگینی


13. ارائه نظریه نوین انسان چهارم و سوژه لزج: هملت و تیمبوکتو در بوته نقد مطالعات بین رشته‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

10.22059/jor.2019.290544.1905

سعید اسدی؛ علی رضا انوشیروانی


14. بررسی نمایش‌نامه‌‌ی شاه‌لیر شکسپیر بر اساس نظریات روان‌کاوانه‌ی ژاک لاکان و در پرتو مفهوم گفتمان ارباب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

10.22059/jor.2021.228878.2059

محمدحسین رمضان کیایی؛ سجاد مطهرنیا


15. تقابل فرد و جامعه: رد پای ژان ژاک روسو در رمان بیگانة آلبر کامو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1400

10.22059/jor.2021.319556.2116

عباس فرهادنژاد