کلیدواژه‌ها = سنت
روایت پسامدرنیستی در دو فیلم سینمایی ایرانی

دوره 25، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 125-158

10.22059/jor.2018.251807.1644

مصطفی دشتی آهنگر؛ شیرین آذرافراز


با چشمان شرمگین: تقابل اسارت با آزادی

دوره 16، شماره 4، دی 1391، صفحه 57-68

10.22059/jor.2012.29333

محبوبه فهیم کلام؛ محمدرضا محسنی


تشریح دوگانگی نماد آتش در آیین زرتشتی

دوره 12، شماره 38، تیر 1386

اسفندیار اسفندی؛ فاطمه غلامی