نقش مذهب در تحول و تکامل روحی شخصیت زنان در آثار لف تالستوی

نویسنده

چکیده

لف نیکلایویچ تالستوی، نویسندة بزرگ روس، همچون فیلسوف و جامعه‌شناس در آثار خود ظاهر می‌شود و تناقض‌های زندگی را، نه تنها در یک فرد خاص، بلکه در یک جامعه و کشور توصیف می‌کند. موضوع مهم آثار لف تالستوی مسائل مذهبی و اخلاقی است. به‌نظر می‌رسد نویسنده در رمان‌های جنگ و صلح، آنا کارنینا و رستاخیز تحلیل بسیار دقیقی از شروع اخلاقیات و افول آن‌ها بر اثر هوس‌های کشنده داده است. لف تالستوی در آثار خود معمولاً به این نتیجه می‌رسد که تنها با تکیه به‌مذهب و اخلاق می‌توان به‌خوشبختی دست یافت. زمانی‌که نویسنده سیمای قهرمان خود را توصیف می‌کند، بازگشت تدریجی به‌زندگی، بلوغ و کسب تجربه در زندگی را در وی نشان می‌دهد. از نظر تالستوی این بازگشت، فقط از طریق مذهب امکان پذیر است. روی‌آوری به‌مذهب است که به قهرمانان آثار او آرامش قلبی و اعتماد به‌نفس می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-