کلیدواژه‌ها = ساختار
تحلیل روایت در هفت پیکر نظامی

دوره 14، شماره 53، شهریور 1388

قویمی؛ هوشمند


بررسی یکی از اشعار پروین اعتصامی

دوره 12، شماره 38، تیر 1386

مهوش قویمی؛ نرگس هوشمند


پژوهشی بر عنصر پیرنگ

دوره 11، شماره 33، مهر 1385

علی عباسی


جایگاه چخوف در ادبیات جهان

دوره 10، شماره 29، بهمن 1384

بهرام زینالی


بوف کور و خشم و هیایو

دوره 9، شماره 20، آذر 1383

بهرام مقدادی


روش های بیان نفی در زبان روسی

دوره 9، شماره 17، تیر 1383

على مداینى اول