بررسی ساختارهای تک عضوی فعلی زبان روسی در مقایسه با ساختارهای دو عضوی و نحوهء بیان آن ها در زبان فارسی

نویسنده

چکیده

یکی از مسائل پیچیدهء زبان روسی برای فارسی زبان ها وجود جملات تک عضوی است. جملات تک عضوی یکی از انواع جملات ساده است که در آن فقط یک عضو اصلی نهاد یا گزاره وجود دارد. در ساختار نحوی زبان روس وجود فقط یک عنصر به عنوان عضو اصلی، پدیده ای معمول و رایج بوده، با این حال جمله چه به لحاظ ساختار و چه به لحاظ معنا کامل و غنی است. دلیل وجود این ساختارها در این است که گوینده با در نظر گرفتن بافت جمله و مقصود خود از خبر، ضرورتی در استفاده از کلمه ای که به طور صریح بیان کنندهء فاعلی باشد، نمی بیند. این گونه جملات با توجه به شکل و معنا، به انواع مختلفی تقسیم می شوند. در این مقاله سعی شده است یکی از انواع آن ها در مقایسه با ساختارهای دو عضوی مورد بحث قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

One of the problems Persian speakers encounter in Russian is the monomial sentence. A monomial sentence is a sentence type in which there
is only one mam word, either a subject or a predicate. In the syntactic structure of Russian, the existence of only one word as the main component of the sentence is a common phenomenon. In this case, however, the sentence is both structurally and meaning-wise complete. Regarding their form and meaning, this type of sentence is divided into various kinds. The present article attempts to discuss one of these kinds in comparison to the structures of binomial sentences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • binomial sentence
  • monomial sentence
  • Russian language
  • sentence
  • Structure