نویسنده = ���������������� ��������������
نقد بوطیقاجتماعی گذرگاه‌های ایران در سفرنامة فرانسوی ایران، کلده و شوش اثر ژن دیولافوآ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/jor.2022.331985.2217

فاطمه قاسمی آریان؛ محمدرضا فارسیان


خوانش ابداعی آلبر کامو در ایران

دوره 25، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 292-316

10.22059/jor.2019.280744.1843

محمدرضا فارسیان؛ فاطمه قادری


بررسی چگونگی گزینش «نام قهرمان» در ژان‌کریستف

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 91-108

10.22059/jor.2012.29457

محمدرضا فارسیان؛ مریم درپا