کلیدواژه‌ها = ایدئولوژی
مفهوم مقبولیت در «وجـدِ پنهان» به قلم سر دیوید هِر از نگرگاه نوتاریخ‌گرایانه میشل فوکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22059/jor.2019.264277.1737

سعید اسدی؛ نرجس توحیدی فر؛ حجت گودرزی


نمود یا بازخورد معیارهای نوین در ترجمه‌های قرآنی

دوره 15، شماره 57، فروردین 1389

ابوالفضل مصفا جهرمی؛ احمد معین‌زاده