کلیدواژه‌ها = داستان
تعداد مقالات: 4
1. گاه‎نگاری آثار روایی صادق هدایت بر پایه‎ی «تاریخ تحولات بشر»

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 639-656

کاووس حسنلی؛ سیامک نادری


2. واکاوی عناصر گروتسک در هری پاتر بر اساس رویکرد کایزر

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 23-42

آرزو پوریزدانپناه کرمانی؛ زینب شیخ حسینی


3. بررسی تطبیقی طنز سیاه در داستان‌های فارسی و انگلیسی با تکیه بر مکتب سوررئالیسم

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 403-430

علی محمدی؛ فاطمه تسلیم‌جهرمی


4. شگفتی های بینامتنی در سه قطره خون

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1382

شهناز شاهین