کلیدواژه‌ها = سبک
تعداد مقالات: 5
1. تأثیرپذیری محمدعلی جمالزاده از کنت آرتور دو گوبینو مورد مطالعه : یکی بود و یکی نبود و قنبرعلی

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-40

مرضیه بلیغی؛ آرزو عبدی؛ نسیمه قیصری


4. سبک‌های زبانی در فارسی و نمود ادبی

دوره 14، شماره 55، پاییز و زمستان 1388

علی افخمی؛ سیدضیاءالدین قاسمی