تأثیرپذیری محمدعلی جمالزاده از کنت آرتور دو گوبینو مورد مطالعه : یکی بود و یکی نبود و قنبرعلی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه

چکیده

محمدعلی جمالزاده از تأثیرگذارترین چهره‌های ادبیات داستانی ایران بوده که این گونۀ ادبی را چه در سبک و چه در محتوا دستخوش تغییرات بسیاری کرده است. نوآوری‌های جمالزاده تا حدود زیادی در گرو تسلط او بر ادبیات اروپایی بوده است. این رابطه موضوع اصلی مقالۀ حاضر است که با محدود کردن حوزۀ مورد بحث و تعمق در آن و با تکیه بر قوانین ادبیات تطبیقی، به تأثیرپذیری مجموعه داستان یکی بود و یکی نبود جمالزاده که به عنوان نخستین مجموعه داستان کوتاه ایرانی در شکل نوین آن به حساب می‌آید، از مجموعه داستان‌های آسیایی آرتور دو گوبینو، نویسنده و دیپلمات فرانسوی، و به ویژه داستان « قنبرعلی » او می‌پردازد. تمامی این ویژگی‌ها، نویسندگان این مقاله را بر آن می‌دارد تا در رویکردی تطبیقی، به اثرپذیری سبکی و محتوایی مجموعۀ جمالزاده از داستان گوبینو بپردازند و در این میان تا حد امکان میزان اصالت عملکرد جمالزاده را نیز بررسی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influenc of Count Arthur de Gobineau on Mohammad Ali Jamalzadeh Case of study : Yeki Bud-o Yeki Nabud and Gamber-Aly

نویسندگان [English]

  • Marzieh Balighi 1
  • Arezou Abdi 2
  • Nassimeh Gheysari 3
1 Assistant professor of French language & literature, University of Tabriz
2
3
چکیده [English]

One of the most influential figures in Iranian fiction, is Mohammad-Ali Jamalzadeh who has revolutionized this form in terms of both style and content. The source of his innovations was in his proficiency in European literature. This is the main subject of this article: to try to limit the scope discussed above and meditate on it, according to the laws of omparative literature, to explain the influence of Tales of Asia and spatially the story of « Gamber-Aly » by Arthur de Gobineau, French diplomat and writer, on a collection of six short stories by Jamalzadeh called Once Upon a Time that is recognized, in his modern form, as the first collection of short stories in Iran. Because of these characteristics, this article try to explain the influence of Gamber-Aly on Once Upon a Time in terms of both style and content, observing the essentiality of Jamalzadeh in his work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jamalzadeh
  • Gobineau
  • Yeki Bud-o Yeki Nabud
  • Gamber- Aly
  • Content
  • style
Bibliography
Boissel, Jean (1371/1993). Gobineau : Biographie. Mythes et Réalité (Gobineau : Biography. Myth and Reality). Paris : Berg International, coll. Histoires des idées.
Brandt Corstius, Jan (1968/1347). Introduction to the Comparative Study of Literature. New York : Random House.
Dadvar, Elmira, Samaneh Roudbar Mohammadi (1386/2007). « Seyr-e tahavvoliye qesseh dar safari az shargh be gharb va motaleeye meydaniye an be ravesh e Propp » (Evolution of the story from East to West and his field study according to Propp’s method). Paghouhesh e zabanhaye khareji. n o 39.
El Nouty, Hassan (1339/1961). « Gobineau et l’Asie » (Gobineau and Asia). Cahiers de l’Association internationale des études françaises. n° 13, pp. 25-40.
Gaulmier, Jean (1393/2014). « Gobineau, Joseph-Arthur de - (1816-1882) ». In Adress : http://www.universalis.fr/encyclopedie/joseph-arthur-de-gobineau/.
Gobineau, Joseph-Arthur de (1382/2003). Gambèr-Aly. Translated by Mohammad-Ali Jamalzadeh. Tehran : Sokhan Publications.
Gobineau, Joseph-Arthur de, Gaulmier, Jean (1366/1987). Les Pléiades, Nouvelles asiatiques, La Renaissance, volume III (The Pleiades, Asian Novels, The Renaissance). Paris : Bibliothèque de la Pléiade.
Gobineau, Joseph-Arthur de (1300/1922). Nouvelles asiatiques. Paris : Perrin et Cle.
Jamalzadeh, Mohammad-Ali (1389/2010). Yeki Bud-o Yeki Nabud (Once Upon a Time). Tehran : Sokhan Publications.
Mehrin, Mehrdad (1342/1964). Sargozasht va kar e Jamalzadeh (Biography and works of Jamalzadeh). Tehran : Asia Publications.
Parsineghad, Kamran (1381/2002). Naghd va tahlil va gozideye dastanhaye Seyyed Mohammad-Ali Jamalzadeh(Criticism, analysis and anthology of the stories of Seyyed Mohammad-Ali Jamalzadeh). Tehran : Rouzgar.