نویسنده = زهرا جان نثاری لادانی
شِگرف خُرد در سروده‌های ویلیام کارلوس ویلیامز

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 1-25

10.22059/jor.2021.326969.2184

نیلوفر بهروز؛ زهرا جان نثاری لادانی


زندان در سرزمینی بر فراز تپه: ملکوم اکس و قدرت دانش

دوره 20، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 41-57

10.22059/jor.2015.54214

زهرا جان نثاری لادانی؛ سید محمد مرندی


آرمانشهر علمی فرانسیس بیکن و داستان‌های علمی- تخیلی استنلی گرامن واینبام

دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 77-94

سیدمحمد مرندی؛ زهرا جان نثاری لادانی


آرمانشهر یا هزار‌توی خرد؟ جدل ویلیام بلیک با فرانسیس بیکن

دوره 14، شماره 54، مهر 1388

بهزاد قادری سهی؛ زهرا جان نثاری لادانی