کلیدواژه‌ها = واقعیت
تعداد مقالات: 5
1. دنیای تصّور، هنر و ادبیات از منظر سارتر

دوره 15، شماره 58، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-30

جمشید آذری ازغندی


3. اندر فراز و فرود رئالیسم داستانی

دوره 11، شماره 36، پاییز و زمستان 1385

فریده علوی