کلیدواژه‌ها = سیمین دانشور
روایت دو زن از کوچ دو روشنفکر: غروب جلال و وداع با سارتر

دوره 18، شماره 2، آذر 1392، صفحه 109-126

10.22059/jor.2013.52044

ابراهیم سلیمی کوچی؛ فاطمه سکوت جهرمی


گفت‌وگومداری و چندصدایی در رمان جزیرة سرگردانی اثر سیمین دانشور

دوره 17، شماره 2، تیر 1391، صفحه 77-91

10.22059/jor.2012.50885

ابراهیم سلیمی کوچی؛ فاطمه سکوت جهرمی