کلیدواژه‌ها = شرق
تعداد مقالات: 6
1. بازخوانی شرق نایپول از دیدگاه شرق‏شناسی

دوره 15، شماره 60، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-20

فاضل اسدی امجد؛ فاطمه اسمعیلی


2. «جغرافیای تخیلی»: گفتمان شرق‌شناسانه در بهشت از دست رفته

دوره 14، شماره 56، پاییز و زمستان 1388

سیدمحمد مرندی؛ حسین پیرنجم الدین


3. حضور شرق در فرهنگ آلمانی زبان

دوره 13، شماره 48، پاییز و زمستان 1387

نرجس خدایی


4. جایگاه شرق ودیوان حافظ در اندیشة گوته

دوره 11، شماره 30، بهار و تابستان 1385

محمد حسین حدادی


5. نجات تالابا و پایداری گفتمان شرق شناسی

دوره 10، شماره 27، پاییز و زمستان 1384

سید محمد مرندی


6. زندگی بعد از پسامدرنیسم و تحلیل کانترا پانتال متن

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1383

سید محمد مرندی