کلیدواژه‌ها = شرق
بازخوانی شرق نایپول از دیدگاه شرق‏شناسی

دوره 15، شماره 60، دی 1389، صفحه 5-20

فاضل اسدی امجد؛ فاطمه اسمعیلی


«جغرافیای تخیلی»: گفتمان شرق‌شناسانه در بهشت از دست رفته

دوره 14، شماره 56، اسفند 1388

سیدمحمد مرندی؛ حسین پیرنجم الدین


حضور شرق در فرهنگ آلمانی زبان

دوره 13، شماره 48، اسفند 1387

نرجس خدایی


جایگاه شرق ودیوان حافظ در اندیشة گوته

دوره 11، شماره 30، فروردین 1385

محمد حسین حدادی